Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Huyện Đoàn Hàm Tân: Hiệu quả của công tác “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên”

Những năm qua, BTV Huyện đoàn Hàm Tân đã chủ động triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên trong chấp hành pháp luật; đồng thời, đã mang lại hiệu quả, hiệu ứng xã hội tích cực, có tính giáo dục và được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

 

Hội thi tìm hiểu ma túy

Trước tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng phức tạp. Trong đó nổi lên những vụ trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy.... Nguyên nhân chủ yếu là vốn sống và hiểu biết xã hội của đoàn viên, thanh thiếu niên còn hạn chế, khả năng tiếp nhận thông tin nhanh nhưng ít chọn lọc và dễ bị kích động, lôi khéo, lợi dụng. Đồng thời tình trạng thanh niên khó khăn trong cuộc sống, thất nghiệp, chưa có việc làm,... đã tác động xấu đến lối sống của một bộ phận đoàn viên thanh thiếu niên trong chấp hành pháp luật.

BTV Huyện đoàn Hàm Tân đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai nhiều phong trào, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên chỉnh chấp hành các quy định pháp luật; nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn toàn huyện; chủ động đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội và các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các Liên đội. Ngay từ đầu năm, 100% các cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết thực hiện mục tiêu “03 giảm”, cam kết Không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đăng ký Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Hàm Tân thời kỳ mới,... với sự tham gia của 100% đoàn viên và trên 70% số lượng thanh niên trên các địa bàn. Tăng cường tổ chức hội thi, hội diễn tìm hiểu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Phiên tòa giả định; các chương trình trong trường học như Khi tôi 18, Rung chuông vàng, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ,... Chỉ đạo các Chi đoàn cơ quan (Công an, Quân sự, Tư pháp,...) tăng cường tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát tờ rơi tuyên truyền các quy định mới của pháp luật... theo đó, hàng năm đã thực hiện được trên 20 buổi tuyên truyền và hơn 5.000 đoàn viên, thanh thiếu niên.

ngayphapluat

Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tham gia tuyên truyền pháp luật, giữ gìn trật tự - an toàn xã hội như: Đội TNTN tuyên truyền, phổ biến pháp luật; CLB thanh niên phòng, chống tội phạm; CLB thanh niên phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội; Đội TNTN thắp sáng niềm tin,.... Đồng thời, các mô hình như: Cổng trường an toàn giao thông, Tuyến đường thanh niên tự quản, Tuyến đường văn minh, Chốt an ninh trật tự.... được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả. Hiện nay, Đoàn các cấp đang quản lý 18 Tuyến đường thanh niên các loại, 31 Cổng trường ATGT và trên 150 lượt thành viên tham gia các CLB, đội, nhóm thanh niên tình nguyện.

ramattuyenduongvanminh

Cùng với đó, công tác phối hợp với các ngành trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được Đoàn các cấp chú trọng thực hiện có hiệu quả. Nổi bật là công tác phối hợp với Công an thực hiện cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông, Nghị quyết liện tịch 03/NQLT ngày 24/6/2010 về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; phối hợp với Tư pháp trong công tác tổ chức các hội thi, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên các địa bàn dân cư....

Với những cách làm phong phú, phù hợp, đến nay các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, kiềm chế và giảm thiểu tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

Việt Văn - Huyện Đoàn Hàm Tân - TVT

 


Các tin khác