Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức hội nghị học tập học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI

Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức hội nghị học tập học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 2022, ngày 24 tháng 9 năm 2018, tại các đơn vị BĐBP, Đoàn Thanh niên BĐBP Bình Thuận tổ chức hội nghị học tập học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII, Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BĐBP lần thứ XIII giai đoạn 2017-2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BĐBP Bình Thuận, giai đoạn 2017-2022.

Dự và trực tiếp quán triệt Nghị quyết có đồng chí Thượng úy Nguyễn Mạnh Linh – UVBCH Tỉnh đoàn, Trợ lý công tác quần chúng và đại diện cấp ủy, chỉ huy các đơn vị. Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên các đơn vị đã được quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp liên quan đến công tác Đoàn và phong trào Thanh niên như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức hoạt động phong trào, công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Hội nghị cũng đã thảo luận, chia sẻ, tìm ra giải pháp, cách làm hay, mô hình sáng tạo để nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên  nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Mạnh Linh - Đoàn TN BĐBP tỉnh - TVT


Các tin khác