Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Bình Thuận: Những kết quả nổi bật trong triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN

Nhằm đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, định hướng chính trị cho trong ĐVTN toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã cụ thể hóa công việc triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, các đợt cao điểm Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè hàng năm để triển khai thực hiện.

 

Việc học tập được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng phong phú như: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện; Mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở; Tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến trong Đoàn viên, thanh niên, tuyên truyền giới thiệu 6 bài học lý luận chính trị trên các bản tin, ấn phẩm của Đoàn; tổ chức trao đổi, thảo luận tại sinh hoạt chi Đoàn; tổ chức thi viết, thi tìm hiểu, thi tuyên truyền về nội dung các bài học lý luận chính trị…  Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn tổ chức lồng ghép nội dung học tập 6 bài học lý luận chính trị vào nội dung lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Đoàn hàng năm hoặc phân chia thời gian trong năm để học lần lượt từng chuyên đề. Kết quả, trong năm 2018, 100% các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đều tổ chức triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị.

Ngoài ra còn lồng ghép chặt chẽ với cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Thuận học tập và làm theo lời Bác”, chương trình xây dựng hình mẫu Thanh niên Bình Thuận trong thời kỳ mới, công tác phát triển Đoàn viên, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và bám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của Đoàn, gắn với các đợt sinh hoạt chính trị do Đoàn phát động. Ngoài 6 chuyên đề quy định thống nhất chung, tùy theo điều kiện, các cơ sở Đoàn còn lựa chọn báo cáo thêm một số vấn đề như: tình hình, nhiệm vụ của địa phương; kinh nghiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng của Đoàn, của Trung ương Đoàn, của tỉnh… Tính đến cuối tháng 8/2018, 19/19 đơn vị Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn đã tổ chức 26 lớp giảng dạy 06 bài học Lý luận chính trị cho 4.059 đoàn viên thanh niên.

Qua đó, đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong triển khai 6 bài học lý luận chính trị, tiêu biểu như: Đối với ĐVTN khối cán bộ công chức viên chức, ngoài hình thức triển khai bài giảng bằng Powerpoint, còn sưu tầm tổ chức chiếu các phim tư liệu về Đoàn thanh niên trong các buổi thảo luận, sinh hoạt nhóm, đưa ra các câu hỏi tình huống và những vấn đề liên quan đến chuyên đề để ĐVTN cùng thảo luận, chia sẻ, trình bày ý kiến của mình; đối với ĐVTN ở địa bàn dân cư được triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị gắn với các hoạt động, phần việc cụ thể sau tập huấn; ĐVTN khối các trường THPT, Cao đẳng, Đại học trong tỉnh ngoài hình thức chia nhóm thảo luận, báo cáo chuyên đề các nội dung bài học tại lớp tập huấn và lồng ghép chia sẻ kiến thức trong các buổi sinh hoạt ngoại khoá còn có hình thức tuyên truyền phát thanh trên sóng radio hàng ngày về các nội dung liên quan đến 6 bài học LLCT vào các buổi chiều trong tuần.

Riêng đối với ĐVTN khối công nhân, do đây là khu vực đặc thù, việc triển khai cho đoàn viên tập trung học tập trong ngày làm việc còn hạn chế. Vì thế các tổ chức Đoàn trong khối doanh nghiệp đã đề xuất tham mưu với Ban lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp ở mỗi ca làm việc cho ĐVTN nghỉ tại chổ 15 phút để giải lao, đồng thời kết hợp chiếu các phim về các bài giảng 6 bài LLCT cho ĐVTN nghe và theo dõi, sau đó triển khai cho đoàn viên viết bài cảm nhận và gia hạn thời gian nộp lại cho Đoàn thanh niên. Đây là hình thức mới triển khai trong các công ty, doanh nghiệp nên đã thu hút và được sự ủng hộ của đông đảo đoàn viên thanh niên công nhân.

 

Có thể thấy rằng, ciệc triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị đã được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kim Huệ- Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn


Các tin khác