Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tuổi trẻ Bình Thuận- Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Bình Thuận học tập và làm theo lời Bác". Trong thời gian qua, tuổi trẻ Bình Thuận đã ra sức thi đua học tập, rèn luyện và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Thông qua đó, tuổi trẻ tỉnh nhà đã nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến bằng hành động "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xứng đáng là lực lượng xung kích góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Để cuộc vận động ngày càng đi sâu vào nếp nghĩ, việc làm của tuổi trẻ, Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, thường xuyên đăng tải những bài viết, những mẫu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, đạo đức, lối sống của Bác trên trên các kênh thông tin điện tử của Đoàn, Bản tin Tuổi trẻ Bình Thuận và tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng; tổ chức dâng hương, viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận vào các dịp lễ lớn, lễ tết của dân tộc. Ngoài ra, Website Tỉnh Đoàn, Chuyên mục “Nhịp cầu tuổi trẻ”, chuyên mục Phát thanh thanh niên các cấp thường xuyên đăng tải các chuyên đề, mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm 2015, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức 2.321 hoạt động, thu hút hơn 370.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Xây dựng 342 Tủ sách Thanh niên, Tủ sách Bác Hồ với thiếu nhi được các cơ sở Đoàn trang bị tại cơ quan, đơn vị với số lượng hơn 54.742 đầu sách, tài liệu. 100% Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn đã chú trọng sưu tầm các loại sách viết về cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ, những mẫu chuyện về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động, hướng dẫn đoàn viên thanh thiếu nhi thực hiện “Nhật ký làm theo lời Bác” trong sinh hoạt định kỳ chi đoàn, chi hội để thông qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh niên, từ đó xác định những việc cụ thể phải làm trong tháng tiếp theo.

Đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên

Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của cơ quan và chi bộ Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với cấp ủy chi bộ cơ quan đưa nội dung phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên thảo luận, liên hệ gắn với bản thân; trên cơ sở đó đề ra biện pháp khắc phục, Tỉnh Đoàn và 100% các cơ sở Đoàn duy trì Lễ chào cờ vào thứ 2 tuần đầu tiên của mỗi tháng. Thông qua Lễ chào cờ. Sau phần Lễ chào cờ, các đồng chí tham dự chào cờ sẽ được nghe 01 câu chuyện về Bác. Qua câu chuyện, mỗi cán bộ sẽ tự soi xét lại mình và liên hệ thực tiễn để tìm cho mình những việc “làm theo lời Bác” cụ thể, thiết thực. Trong năm 2015, các cấp bộ Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 4.579 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Có 1.074 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng/1.592 đảng viên mới được kết nạp trên toàn tỉnh (đạt 67,5%); đặc biệt, có 12 đảng viên mới được phát triển từ sinh viên, học sinh.

 Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân cán bộ đoàn, đoàn viên được tuyên dương ở các cấp, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức tuyên dương nhiều gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại các chương trình, hoạt động lớn của Đoàn nhân các ngày kỷ niệm và ngày truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã bình xét tuyên dương 130 tập thể, 473 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 40 gương điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực, 501 gương đoàn viên thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn toàn tỉnh; 27 công chức trẻ giỏi tiểu biểu trong hoạt động sáng tạo; tuyên dương 40 gương cán bộ Đoàn, thôn khu phố tiêu biểu....Nổi bật, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” và tuyên dương 20 thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác; tổ chức Hội nghị điển hình thanh niên tiên tiến và tuyên dương 40 gương thanh niên tiêu biểu; tham gia Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm Miền Đông Nam Bộ, có 20 gương điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Liên hoan cụm Miền Đông Nam Bộ; tuyên dương 40 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác năm 2016.

Gắn làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong những năm qua, tuổi trẻ tỉnh nhà luôn nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị và góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Riêng năm 2015, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện 919 phần việc, 194 công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp (tổng giá trị hơn 04 tỷ đồng) với sự tham gia của 64.848 lượt đoàn viên thanh niên; 8 dự án phát triển kinh tế thu hút 1201 đoàn viên tham gia; thành lập và duy trì hoạt động của 41 tổ hợp tác làm kinh tế với 1079 đoàn viên thanh niên tham gia; thực hiện bê tông hóa 46.546 m2 mặt đường, cứng hóa 42.625m2 mặt đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 21 nhà nhân ái, sữa chữa 46 nhà nhân ái và nhà văn hóa thôn; tổ chức 696 đợt hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị với sự tham gia của 6.271 lượt đoàn viên, thanh niên; 319 đợt hoạt động tuyên truyền, phát 12.670 tài liệu, tờ rơi về công tác bảo vệ môi trường; nạo vét, khơi thông 8777 km dòng chảy, trồng mới 24.875 cây xanh, thu gom 1548 m3 rác thải; xây dựng 135 tuyến đường “Thanh niên tự quản” theo tiêu chí Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. 2322 công trình, phần việc thanh niên, 334 hoạt động tuyên truyền về biên giới – hải đảo với sự tham gia của 44.849 đoàn viên thanh niên; giúp đỡ 3.971 hộ gia đình chính sách, khám chữa bệnh cho 19.059 người, vận động 4771đoàn viên thanh niên hiến 3841 đơn vị máu; duy trì hoạt động của 153 ngân hàng máu sống với sự tham gia của 1109 thành viên, …

 Có thể nói, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện rộng khắp; tiếp tục tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia xây dựng tổ chức và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

 

Kim Huệ- Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn


Các tin khác