Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Lớp tập huấn cán bộ đoàn năm 2018

Lớp tập huấn cán bộ đoàn trong Công an Bình Thuận năm 2018 diễn ra trong 02 ngày từ ngày 19 đến 20/7/2018, 108 đồng chí là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành và đoàn viên tiêu biểu đến từ các cơ sở đoàn thuộc Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Lớp tập huấn được Đảng ủy-Ban giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh đoàn quan tâm, chỉ đạo và sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy công an các đơn vị, địa phương.

Các nội dung trong chương trình tập huấn giúp đội ngũ cán bộ đoàn nâng cao trình độ lý luận chính trị, nắm vững quy trình công tác, cung cấp những kỹ năng cần thiết của một người cán bộ đoàn cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ đoàn Công an tỉnh được triệu tập tập huấn là những đồng chí tiêu biểu trong công tác chuyên môn cũng như công tác đoàn thể được lãnh đạo chỉ huy các cấp tin tưởng giao nhiều trọng trách và tạo nhiều cơ hội để phát triển. Thông qua quá trình làm cán bộ đoàn các đồng chí có nhiều cơ hội tiếp xúc, thử thách và có khả năng quy tụ đoàn viên, thanh niên; có khả năng điều hành, tham mưu cho chỉ huy các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Học viên lớp tập huấn lần này sẽ được tiếp cận 04 chuyên đề: Phương pháp tổ chức các gameshow mini, sân chơi cho thanh thiếu nhi địa phương; ứng dụng công nghệ 4.0 vào phong trào “Sáng tạo trẻ” của tuổi trẻ công an góp phần thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; phương pháp làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình; đặc biệt là phương pháp triển khai, nhân rộng và duy trì các mô hình thanh niên tham gia phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở. Đây là những nội dung mới, quan trọng và có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được tham quan Khu di tích Dục Thanh và triển khai nhiều mô hình hoạt động ngoại khóa tại đây.

Thông qua các hình thức sinh hoạt trên lớp và ngoại khóa giúp các đồng chí cán bộ đoàn có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau; chia sẻ các mô hình hoạt động và một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động đoàn tại các đơn vị, địa phương.

Lớp tập huấn cán bộ đoàn Công an Bình Thuận năm 2018 đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra; sau khi được tập huấn các đồng chí cán bộ đoàn sẽ triển khai các nội dung tại cơ sở, phát huy được vai trò, trách nhiệm và kỹ năng của một người thũ lĩnh thanh niên.


Các tin khác