Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Thị đoàn La Gi: Hiệu quả từ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, nhất là cơ sở đoàn, chi đoàn thôn, khu phố

Trong những năm qua, Ban chấp hành Thị đoàn La Gi luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền và các ban ngành, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của 24 cơ sở Đoàn trực thuộc với hơn 6.000 đoàn viên và 19.800 thanh niên với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 

 

 

Chính vì vậy, những năm vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thị xã đã đạt những kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt như: công tác tuyên truyền giáo dục luôn được đổi mới về nội dung và hình thức; xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được quan tâm đẩy mạnh; các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tích cực tham gia, triển khai tốt cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”. Tổ chức Đoàn đã thể hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, chức năng là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng đến đoàn viên thanh thiếu nhi nhằm nâng cao lòng tự hào về tuyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc, về lịch sử vẻ vang của Đảng, của Đoàn gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Hai là, Ban Thường vụ Thị đoàn đã kịp thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn địa bàn dân cư như sinh hoạt cụm giữa các chi đoàn gắn với định kỳ giao ban giữa Bí thư, Phó bí thư các chi đoàn thôn, khu phố; kết nghĩa giữa chi đoàn khối công nhân viên chức với chi đoàn thôn, khu phố; cán bộ Đoàn chuyên trách tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho chi đoàn thôn, khu phố; tổ chức các chương trình làm việc, đối thoại với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã, phường; thường xuyên thông tin gương điển hình, mô hình hay để cùng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Ba là, tổ chức nhiều phong trào hành động thiết thực, hoạt động trải nghiệm thực tế, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn gắn kết các vấn đề kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Chú trọng đi vào các chủ đề, chủ điểm như Năm Thanh niên, Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Năm thanh niên tình nguyện, hướng vào các công trình, việc làm, mô hình cụ thể có ích, thiết thực với đời sống, như: Tham gia làm đường giao thông, hẻm nội thị, ra quân làm vệ sinh môi trường,…; các hoạt động xã hội tình nguyện như: sữa chữa, xây dựng nhà cho người nghèo, gia đình chính sách; thăm tặng quà, chăm sóc, phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, hiến máu nhân đạo,…

 lgkhambenh2

Phương thức tổ chức các phong trào hoạt động của Đoàn cũng không ngừng được đổi mới, sát hợp với nhu cầu, sở thích, thế mạnh của thanh niên, đặc điểm của từng loại hình tổ chức đoàn thôn, khu phố. Hoạt động đoàn từng bước đi sâu vào từng đối tượng thanh niên vùng biển trên cơ sở đặc trưng từng địa bàn thôn, khu phố. Các phong trào hành động cách mạng, phong trào tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức đã từng bước đi sâu vào cuộc sống của đông đảo thanh niên, quan tâm đến đối tượng thanh niên khó khăn giúp họ tạo lập cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, tăng cường phối hợp tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp luật cho thanh niên, bảo vệ quyền lợi cho thanh niên...

Thứ tư, tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở và phát huy vai trò của cơ sở, tạo sân chơi cho đoàn viên thanh thiếu niên ở địa bàn dân cư; chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi.

Tập trung các hoạt động hướng về cơ sở thông qua hình thức hoạt động “3 cùng”, trải nghiệm thực tế trong Chiến dịch hè, Tháng Thanh niên, Năm Thanh niên tình nguyện, các hoạt động văn nghệ, thể thao bóng đá tại cơ sở đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia với tinh thần xung kích tình nguyện, nhiệt huyết cao.

Bản thân các chi đoàn thôn, khu phố đã kịp thời đổi mới hình thức tập hợp thanh niên bằng cách tổ chức sinh hoạt cụm, sinh hoạt liên chi đoàn, đổi mới phương thức sinh hoạt đoàn bên trong các hội trường bằng hình thức sinh hoạt dã ngoại, về nguồn, địa chỉ đỏ, tổ chức hội trại,… Nhiều chi đoàn thôn, khu phố đổi mới nội dung giáo dục, địa điểm sinh hoạt, chuyển đổi loại hình, phát huy sở thích, năng khiếu của thanh niên để tập hợp, duy trì sinh hoạt hằng tháng như chi đoàn Tam Tân - xã Tân Tiến, chi đoàn khu phố 4 – phường Bình Tân, chi đoàn khu phố 1 – phường Tân An…

 34133898 175052280003122 561555424784941056 n

Nắm bắt kịp thời từng loại hình nghề nghiệp thanh niên vùng biển, các chi đoàn đã phối hợp liên hệ với các chủ thuyền có bạn là thanh niên đi làm ăn trên ghe thuyền của mình tập hợp bạn ghe vào các ngày trăng, ngày nghỉ biển cùng sinh hoạt, tham gia một số hoạt động của Đoàn…

Tuy nhiên thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn có mặt còn hạn chế, đầu tư ở tính khoa học chưa cao; sinh hoạt chi đoàn ở vùng biển, vùng có đạo vẫn còn khó khăn, có lúc chưa đúng định kỳ.

Ban Thường vụ Thị đoàn và các cơ sở Đoàn đã có nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn địa bàn dân cư, thu hút rộng rãi thanh niên tham gia vào hoạt động Đoàn, Hội trong thời gian tới.

Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn theo hướng công tác giáo dục của Đoàn gắn với nhu cầu của thanh niên theo hướng thực chất và hiệu quả. Phát huy yếu tố tự giáo dục của mỗi thanh niên và phát huy hiệu quả môi trường giáo dục thanh niên trong sinh hoạt tập thể và trong hành động thực tiễn.

Thứ hai, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên. Trong đó phải xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập họp thanh niên, phát huy vai trò của Hội LHTN Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam do Đoàn làm nòng cốt.

Thứ ba, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động, phong trào thanh thiếu nhi với các hoạt động phong trào hướng về cơ sở, thiết thực và hiệu quả gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

Thứ tư, vận động thanh niên học tập, nâng cao trình độ; đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, nhằm tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên thanh niên nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Thứ năm, đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn theo hướng trọng tâm, trọng điểm, cụ thể và rõ việc.

Thứ sáu, đổi mới công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng và phối hợp với chính quyền và các ngành. Đồng thời xem xét, thực hiện phương án sắp xếp mô hình tổ chức của chi đoàn trên địa bàn dân cư theo hướng phù hợp điều kiện, tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, đảm bảo quy định của Điều lệ Đoàn./.

 


Các tin khác