Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Lớp tập huấn phổ biến kiến thức cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023 tại điểm cầu thị xã La Gi

Lớp tập huấn phổ biến kiến thức cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023 tại điểm cầu thị xã La Gi

Lớp tập huấn phổ biến kiến thức cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023 tại điểm cầu thị xã La Gi

Sáng ngày 25/8/2023, UBND thị xã La Gi phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến kiến thức cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thị xã tại phòng họp trực tuyến của UBND thị xã La Gi.

Nội dung lớp tập huấn tập trung hướng dẫn cách kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và sử dụng khoản định danh điện tử mức 2 thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn nộp, trả kết quả hổ sơ giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện dịch vụ công trực; hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến; Hướng dẫn đăng ký chữ ký số cá nhân và sử dụng chữ ký số cá nhân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Hướng dẫn tham gia giao dịch trên sản thương mại điện từ; Giới thiệu một số giải pháp chuyển đổi số phổ biến, sử dụng hàng ngày (Dịch vụ Mobile Money; dịch vụ MobiAGri - chuyển đổi số trong nông nghiệp, danh thiếp thông minh,...

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thị xã về công nghệ số, kỹ năng số; hướng dẫn thành thạo các bước cài đặt, sử dụng các nền tảng số, phổ cập kỹ năng số để lan tỏa đến người dân. Đồng thời, đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng, thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số; chuyển đổi số chỉ có thể thành công khi toàn dân tham gia, người dân và doanh nghiệp là chủ thể chính để thực hiện.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN