Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Năm tuổi trẻ sáng tạo

 Năm 2018 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022. Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ này, Ban chấp hành Tỉnh đoàn đã triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm nay với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”.

Theo chị Lê Thị Bích Liên – Bí thư Tỉnh đoàn, để thực hiện tốt chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, ngay từ đầu năm BCH Tỉnh đoàn đã đưa ra một số chỉ tiêu cơ bản như 100% cán bộ, đoàn viên có hành động cụ thể thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng cách mạng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với “Xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới”. 100% Đoàn cấp huyện, cơ sở Đoàn có công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn mình đô thị; 100% Đoàn cơ sở nhận hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 1 gia đình chính sách, hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn với hình thức phù hợp. Phát triển mới 17.000 đoàn viên, 20.000 hội viên; xây dựng 15 tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Bồi dưỡng, giới thiệu 3.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét… Cùng với việc đưa ra các chỉ tiêu cơ bản để các cấp bộ Đoàn phấn đấu, BCH Tỉnh đoàn đã đề xuất nhiều nội dung cũng như giải pháp thực hiện. Về công tác tuyên truyền giáo dục, nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức chương trình “Khi tôi 18”, “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, duy trì và nhân rộng câu lạc bộ “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”.

Cũng theo Bí thư Tỉnh đoàn, bên cạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn sẽ đẩy mạnh tổ chức các phong trào hành động cách mạng. Cụ thể tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn mình đô thị; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia bảo đảm an toàn giao thông và an sinh xã hội. Ngoài ra các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức các công trình, phần việc thanh niên thiết thực như tham gia xây dựng đường giao thông, hệ thống kênh mương; tuyến đường “Ánh sáng an ninh”…

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, lập nghiệp trong năm, các cấp bộ Đoàn sẽ phấn đấu tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích sáng tạo, nghiên cứu khoa học như cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp làm việc, quản lý, sản xuất, kinh doanh. Tổ chức các diễn đàn, hội thảo sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học… Đồng thời, tích cực tham mưu cơ chế, chính sách cũng như huy động các nguồn lực xã hội để tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phát huy năng lực sáng tạo. Gắn kết, triển khai đồng bộ giữa phong trào “Sáng tạo trẻ” với phong trào “Khởi nghiệp”, “Bốn mới” trong đoàn viên, thanh niên nông thôn; phong trào “Bốn nhất” trong đoàn viên, thanh niên công nhân; “Dạy tốt, học tốt” trong trường học và “Ba trách nhiệm” trong khối công chức, viên chức. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, doanh nghiệp triển khai tốt chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến sau thu hoạch, du lịch trên nền tảng phát huy giá trị của các sản phẩm lợi thế của tỉnh như chế biến sản phẩm từ thanh long, mủ trôm, hải sản và phát triển nhiều loại hình du lịch biển để khuyến khích thanh niên tập trung sức trẻ vào góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng của địa phương.

 


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN