Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đợt sinh hoạt chính trị “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”- điểm nhấn trong hoạt động của tuổi trẻ Công an Bình Thuận năm 2018.

Năm 2018, toàn lực lượng CAND kỷ niệm 70 năm thực hiện Sáu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư cách người Công an cách mệnh (11/3/1948 – 11/3/2018). Đối với tuổi trẻ CAND nói chung và tuổi trẻ Công an Bình Thuận nói riêng, việc thực hiện Sáu lời dạy của Bác đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt qua thực hiện phong trào “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

 

Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chi Minh đã nêu “Tư cách người Công an cách mệnh”:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép

Đối với công việc, phải tận tụy

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ; sự thương yêu đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân; sự phối hợp hiệp đồng của các cấp; các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; luôn thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng CAND đã không ngừng phấn đấu, vững vàng về phẩm chất cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Trên chặng đường vẻ vang đó biết bao thế hệ nối tiếp nhau đã viết nên những trang sử vàng oanh liệt của CAND Việt Nam. Nhiều gương hy sinh dũng cảm vì sự nghiệp cách mạng, trong đó có đoàn viên, thanh niên Công an đã trở thành biểu tượng về niềm tự hào và sức mạnh của thanh niên Việt Nam và của lực lượng CAND như Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, Bùi Thị Cúc... và trong thời kỳ đổi mới, không ít chiến sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh trấn áp tội phạm khi tuổi đời còn rất trẻ.

Phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn viên lực lượng CAND hôm nay luôn phát huy tinh thần và ý chí cách mạng tiến công và đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng trong thời kỳ mới.

Là phong trào “xương sống” xuyên suốt của tuổi trẻ Công an; phong trào “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; năm 2018 , tuổi trẻ Công an Bình Thuận đang tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018). Đợt sinh hoạt chính trị là dịp để tuổi trẻ Công an toàn tỉnh nâng cao nhận thức về ý nghĩa thực tiễn và khoa học của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; phát huy mạnh mẽ tinh thần tự học, tự rèn và vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đoàn viên Công an trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, sinh hoạt chính trị lần này giúp tuổi trẻ Công an nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ và yêu cầu của công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng trong giai đoạn mới; những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong CAND. Cũng thông qua đó, các cấp bộ đoàn Công an Bình Thuận được đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn; xây dựng lối sống văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và Điều lệnh CAND, làm phong phú kỹ năng xã hội cho thanh niên Công an.

Đến nay, ngoài điểm nhấn là Hội thi “Thanh niên Công an Bình Thuận học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” được tổ chức thì chuỗi các hoạt động đã được Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh tham mưu kế hoạch cụ thể. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc lồng ghép, tổ chức các diễn đàn thanh niên, các buổi nói chuyện truyền thống, chiếu phim về lịch sử, hoạt động văn hóa, văn nghệ… tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên. Nổi bật là Chương trình “Hành quân về nguồn – Hội trại” tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh) và Khu Di tích Rừng Sác (Tp. Hồ Chí Minh), Hội thi “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” Cụm thi đua Đoàn thanh niên Bộ Công an (tại tỉnh Bình Định), Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào học tập theo Bác giai đoạn 2008 – 2018 gắn với tuyên dương thanh niên Công an Bình Thuận… Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn Công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên vì cộng đồng, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn...

Với sự chủ động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của mình, đợt sinh hoạt chính trị sẽ là điểm nhấn trong hoạt động của tuổi trẻ Công an Bình Thuận năm 2018, từ đó khẳng định quyết tâm của thế hệ trẻ trong việc nghiêm túc “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN