Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày 19/01/2018, tại Hội trường Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh- UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị

Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy, cùng với sự quan tâm phối hợp của cấp ủy, chính quyền các địa phương, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Bình Thuận tiếp tục có những chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu trong năm đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục của Đoàn tiếp tục thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống quê hương cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Công tác bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán Đoàn; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII được thực hiện nghiêm túc. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước được triển khai thực hiện cơ bản đạt được yêu cầu; Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được quan tâm thực hiện. Theo đó, trong năm 2017, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã bồi dưỡng, giới thiệu 4.682  đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có 1.370  đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng; Tham gia thực hiện bê tông hóa 23046 m2 mặt đường, cứng hóa 45224m2 mặt đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 20 và sửa chữa 19 nhà nhân ái, nhà văn hóa thôn; giúp đỡ 5626 hộ gia đình chính sách, khám chữa bệnh cho 12.665 người, vận động hiến 4084 đơn vị máu.… Tổng giá trị cho việc tổ chức các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng gần 2,744 tỷ đồng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2017 vẫn còn bộc lộ những khuyết điểm, hạn chế như: Các hoạt động phong trào đoàn còn dàn trải, không ít hoạt động chỉ chú trọng về quy mô và hình thức, chưa quan tâm đến kết quả và hiệu quả. Việc lực chọn các giải pháp, mô hình hoạt động vẫn chưa theo kịp nhu cầu, sở thích của đoàn viên thanh niên, chưa thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các đối tượng thanh niên, chưa có nhiều giải pháp hiệu quả để tập hợp các đối tượng thanh niên chậm tiến; Chi đoàn là tế bào của tổ chức Đoàn. Tuy nhiên chất lượng hoạt động của nhiều chi đoàn vẫn còn hạn chế, nhất là chi đoàn ở địa bàn dân cư. Nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động của không ít chi đoàn còn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay; Một số cán bộ Đoàn còn thụ động trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong triển khai phong trào; kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên của một số cán bộ Đoàn chưa được bồi dưỡng, rèn luyện thường xuyên. Một số bộ phận đoàn viên thanh thiếu nhi ít chịu rèn luyện, ít chịu học tập, ít tham gia các hoạt động xã hội do Đoàn tổ chức, không chấp hành pháp luật…tình hình vi phạm pháp luật, nhất là ma túy, vi phạm Luật giao thông đường bộ trong thanh thiếu nhi vẫn còn nhiều.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh- UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ ra những hạn chế mà công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhỉ tỉnh còn tồn tại trong thời gian qua, đồng thời phân tích làm rõ những mặt chưa đạt của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong năm 2017. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và tổ chức Đoàn các cấp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trên, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung hoạt động của Đoàn để thu hút được tất cả đoàn viên tham gia; trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cơ sở Đoàn, chú trọng vào chất lượng hoạt động, lấy chất lượng hoạt động làm thước đo phong trào, đồng thời trong đánh giá, xếp loại cơ sở Đoàn cần phải thực chất và quyết liệt hơn. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp cần phải làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, thường xuyên định hướng cho đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động chính trị, hoạt động trong sáng lành mạnh để giúp đoàn viên thanh niên ý thức được trách nhiệm chung, cổ vũ cái tốt, cái đẹp, chống lại cái xấu nhất. Đồng chí cũng đề nghị tổ chức Đoàn các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các ngành chức năng, cần nghiên cứu đề xuất các giải pháp mới, hữu ích trong ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội,...thường xuyên và kịp thời giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng,…

Trong thời gian tới, đồng chí cũng lưu ý và đề nghị tổ chức Đoàn các cấp quan tâm triển khai thực hiện tốt một số nội dung như: Một là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong bội bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình hành động số 01-NQ/TW, ngày 14/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”; và thực hiện việc xây dựng “hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới, giai đoạn 2015-2020” theo hướng rõ việc và cụ thể nội dung. Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên gắn với kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong đoàn viên thanh niên; Hai là, năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, do đó đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh quan tâm tổ chức học tập và triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; Ba là, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện sâu rộng phong trào “Thanh niên khởi nghiệp” trong thanh niên gắn với phát huy hiệu quả các ngành nghề, lĩnh vực thế mạnh, đặc trưng của từng địa phương; tham mưu các điều kiện, cơ chế hỗ trợ thanh niên phát huy tính chủ động, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; Bốn là, nghiên cứu thực hiện các giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, nhất là chi đoàn trên địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng đoàn viên. Làm tốt vai trò phụ trách Đội và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Năm là, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng danh hiệu “Cờ thi đua suất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi” năm 2017 cho 03 đơn vị; tặng Giấy khen cho 5 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị suất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi” năm 2017; tặng giấy khen cho 29 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 04 cá nhân, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận năm 2017.

Một số hình ảnh:

 

td5

 

td8

 

td7

Các tập thể cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

td4

td2

Tham luận của dơn vị Huyện đoàn Bắc Bình


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN