Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

HÀM TÂN: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề năm 2023

Sáng ngày 23/8/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề 2023 - về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn. 

Tại Hội nghị đồng chí Lê Thị Mỹ Duyên - Phó Bí thư Huyện đoàn đã triển khai 02 nội dung chính theo tài liệu hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Tư tưởng và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và các nội dung cán bộ Đoàn học tập và làm theo; đồng thời tại Hội nghị các đồng chí được nghe video bài giảng của GS-TS Hoàng Chí Bảo về Chuyên đề 2023 dành cho cán bộ Đoàn.

Thông qua Hội nghị 40 đồng chí cán bộ Đoàn nắm rõ được nội dung cốt lõi tư tưởng và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; qua đó, mỗi cán bộ Đoàn không ngừng rèn luyện để hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, tác phong, phong cách của mình, hướng tới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đtặ ra của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

 

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN