Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn Khối CQ&DN tỉnh: tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngày 20/3/2023 tại Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Hội nghị có Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Khối và Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc. Đc Nguyễn Hữu Bằng - Bí thư Đoàn Khối báo cáo tại Hội nghị.

 

Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp cán bộ Đoàn trong Khối nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng của Nghị quyết. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Khối, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN