Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: môi trường giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ trưởng thành

Trong 5 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Bình Thuận đã trải qua nhiều sự kiện trọng đại của quê hương và đất nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận đã có nhiều đổi mới về nội dung, phong phú, hấp dẫn về hình thức ngày càng khẳng định được vai trò và vị trí của thanh niên đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh trên các mặt Kinh tế - Chính trị - Văn hóa – Xã hội.

Tuổi trẻ Bình Thuận thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ngay từ sau Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở từng cấp bộ Đoàn gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, đồng thời tích cực tham mưu các cấp ủy Đảng tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên trong tình hình mới, tích cực giải quyết các vấn đề khó khăn trong hoạt động của thanh niên; kịp thời bổ sung, điều chỉnh chương trình công tác phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị theo hướng khoa học với phương châm hướng về cơ sở, lựa chọn những việc làm thiết thực, có trọng tâm phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tế và yêu cầu chính đáng của mỗi đoàn viên thanh niên và nhân dân ở từng địa phương, đơn vị.

Từ thực tế triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn,  có thể thấy rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận  đã ngày càng đi vào chiều sâu, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thanh niên, phát huy được tính tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động và phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay.

* Phát huy tin thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ

Các phong trào hành động cách mạng "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai đồng bộ, sâu rộng với nội dung phong phú, thiết thực đã tạo môi trường giáo dục, rèn luyện thanh thiếu niên phát triển, đồng thời qua đó bồi dưỡng, phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ Bình Thuận đã ghi dấu ấn với nhiều công trình, phần việc thiết thực trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, trong đó Tỉnh đoàn đã triển khai 19 công trình trị giá 2.163 triệu đồng; cấp huyện thực hiện 402 công trình 14.444 triệu đồng; cấp cơ sở thực hiện 6.708 công trình, phần việc trị giá 32.304,7 triệu đồng. 

Cùng với tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện với 85.605 thành viên tham gia, qua đó đã tổ chức 1.643 đợt hoạt động tình nguyện tại chỗ, giúp đỡ 18.900 hộ gia đình chính sách, khám chữa bệnh cho 73.747 người, vận động 26.074 đoàn viên thanh niên hiến 20.026 đơn vị máu; duy trì hoạt động của 726 ngân hàng máu sống với sự tham gia của 10.576 đoàn viên, thanh niên,  …

* Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

Các cấp bộ Đoàn đã tập trung triển khai nhiều chương trình cụ thể, đồng hành với thanh niên trong nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, học nghề, giải quyết việc làm, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi...Trong đó, hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập được các cấp bộ Đoàn duy trì thường xuyên, bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức tự giác học tập, nghiên cứu khoa học; duy trì hiệu quả các CLB học tập; huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ trong đoàn viên công chức, lực lượng vũ trang.

Hoạt động đồng hành với thanh niên trong hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp tổ chức như: tư vấn nghề và hướng nghiệp nghề cho đoàn viên thanh niên, phối hợp hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp, tổ chức các cuộc thi tay nghề, giao lưu giữa các doanh nghiệp thành đạt với học sinh, sinh viên. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận các mô hình kinh tế, mô hình khởi nghiệp hiệu quả trong và ngoài tỉnh để khơi dậy ý thức, tinh thần khởi nghiệp của thanh niên. Đồng thời, phối hợp duy trì thường xuyên các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến công, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tư vấn, hướng nghiệp và việc làm cho 150.945 lượt đoàn viên, thanh niên, qua đó giải quyết việc làm cho 30.455  thanh niên, phối hợp giải ngân hơn 301,977 tỷ đồng từ nguồn giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên vay; vận động 22 tỷ 501 triệu đồng trao học bổng cho các thiếu nhi, học sinh nghèo học giỏi tại các địa phương trong toàn tỉnh…Cùng với đó, các hoạt động đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện thông qua việc tổ chức Hội trại, các hoạt động văn hóa thể thao, Hội diễn văn nghệ quần chúng, Liên hoan dân vũ… Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 10.897 hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút hơn 800.127 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia,...

Song song với các các hoạt động phong trào, Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn luôn được các cơ sở Đoàn chú trọng hàng đầu, được triển khai đồng bộ với sự đa dạng về nội dung, đổi mới về phương thức; sự mở rộng phạm vi, phù hợp với từng đối tượng, coi trọng giáo dục và cảm hóa thanh thiếu nhi chậm tiến. Việc giáo dục thông qua các hoạt động nắm bắt tình hình tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, các hoạt động thực tiễn được luôn được coi trọng, triển khai có hiệu quả  tạo nên sự hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Công tác giáo dục truyền thống gắn với các đợt kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng, của Đoàn và địa phương luôn được đầu tư coi trọng và triển khai bài bản, khoa học, thiết thực thông qua các hình thức sân khấu hóa, các hội tìm hiểu, hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao, các diễn đàn sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, mít tinh gặp mặt truyền thống, tọa đàm...đã tạo được dấu ấn trong dư luận và thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách đã có nhiều đổi mới, phù hợp với các đối tượng thanh niên.

Bên cạnh đó, trong cả nhiệm kỳ công tác xây dựng tổ chức Đoàn luôn được quan tâm thực hiện nhất là công tác bồi dưỡng phát triển đoàn viên mới, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, triển khai bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú. Các cơ sở đã chủ động thực hiện công tác rèn luyện đoàn viên với nhiều giải pháp bồi dưỡng phát triển đoàn viên mới, nâng cao chất lượng đoàn viên gắn với triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, “đăng ký xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Thuận” trong thời kỳ mới gắn với chọn lựa nội dung cần rèn luyện phù hợp với bản thân, phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã phát triển mới 104.146 đoàn viên, 110.391 Hội viên mới; thành lập mới và duy trì 919 CLB, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích; xây dựng 64 tổ chức Đoàn, Hội trong Doanh nghiệp,...

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được coi trọng, góp phần phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp được thực hiện thường xuyên và hiệu quả, trong 05 năm các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 28.631 đồng chí đoàn viên ưu tú, có 5.310 đồng chí được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong đó có 65 đoàn viên học sinh sinh viên được kết nạp vào Đảng.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Hoạt động của Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận và các Liên đội diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được triển khai bài bản, khoa học, đạt hiệu quả cao; Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận không ngừng đổi mới, đa dạng hóa hoạt động thiếu nhi với tiêu chí thiết thực, cụ thể được đội viên, thiếu nhi hưởng ứng sôi nổi.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự ghi nhân của nhân dân tại các địa phương trong tỉnh; Uy tín, vai trò của tổ chức Đoàn được nâng lên và ngày càng được khẳng định rõ nét hơn trong mọi mặt đời sống. Với những tiền đề quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Bình Thuận bước vào chăng đường mới với khí thế mới; quyết tâm đoàn kết sáng tạo, xung kích, tình nguyện đóng góp sức trẻ xây dựng hương Bình Thuận ngày càng giàu mạnh, văn minh; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN