Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đức Linh: Duy trì hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số

Phát huy tốt vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương sẽ giúp đưa nền tảng số, công nghệ số đến từng gia đình, từng người dân nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn. Việc đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua tổ công nghệ số cộng đồng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Hiện nay trên địa bàn huyện Đức Linh có 12 tổ công nghệ số cộng đồng do tổ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Tổ công nghệ số cộng đồng do Đoàn tổ chức được thành lập từ tháng 2 năm 2023 và duy trì hoạt động thường xuyên để hỗ trợ người dân.

Nhiệm vụ của các thành viên trong tổ là thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền sâu rộng những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: Định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, tài khoản mobile money, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia.

Trong dịp nghĩ lễ 30/4 và 01/5 năm 2023 vừa qua, các tổ công ghệ số cộng đồng tại các địa phương vẫn không ngừng hoạt dộng. Nắm bắt từ nhu cầu những ngày nghĩ lễ của công nhân, người lao động đi làm ăn xa có nhu cầu về quê nghĩ lễ đồng thời đăng ký làm căn cước công dân và định danh điện tử tại địa phương. Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương đã huy động tất cả thành viên trong tổ và lực lượng đoàn viên thanh niên của địa phương mình tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký, cài đặt và sử dụng các ứng dụng định danh điện tử trên điện thoại di động thông minh.

​Việc triển khai và phát huy, duy trì hoạt động hiệu quả của Tổ công nghệ số cộng đồng do Đoàn TNCS tổ chức đã và đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số tại địa phương, từ đó lan tỏa, đưa công nghệ số đến của cuộc sống, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội.


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc