Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn viên thanh niên Bình Thuận tham gia Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023

Ngày 22/3/2023, Vụ Văn phòng Chính phủ phối hợp Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào taọ, Sở Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Tập thể thường trực Tỉnh đoàn; đại diện cán bộ các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn và đặc biệt là 50 đoàn viên thanh niên là học sinh, cán bộ, giảng viên có thành tích tiêu biểu tham gia Hội nghị.

Với chủ đề của buổi hội nghị đối thoại là "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0", đại diện đoàn viên thanh niên cả nước đã đặt ra các câu hỏi và được Thủ tướng Chính phủ, đại diện các bộ, cơ quan Trung ương trực tiếp trả lời, giải đáp và đưa ra định hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất của thanh niên. Hầu hết các nội dung được đoàn viên thanh niên cả nước quan tâm xoay quanh các nhóm vấn đề như: việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0.

Có thể thấy, Hội nghị là dịp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên, từ đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên.


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc