Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

10/10 Huyện, Thị, Thành đoàn hưởng ứng Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Việt Nam cấp huyện, giai đoạn 2023 - 2026

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và hưởng ứng Chương trình ký kết giữa Tỉnh đoàn Bình Thuận và Bưu điện tỉnh Bình Thuận. Ngày 20/3/2023, 10/10 Huyện, Thị, Thành đoàn đã đồng loạt hưởng ứng và thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Việt Nam cấp huyện, giai đoạn 2023 – 2026.

Chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn thanh niên và Bưu điện Việt Nam với xoay quanh các nội dung về hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và trang bị các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, giúp đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh có thể sử dụng thành thạo các công cụ marketing, kỹ năng livestream bán sản phẩm, kỹ năng xây dựng nội dung hình ảnh sản phẩm chuẩn marketing…. truyền thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo điều kiện đoàn viên, thanh niên có việc làm ổn định, được tham gia kiến tập, thực tập và có cơ hội về việc làm tại các Bưu điện Việt Nam các cấp. Ngoài ra, tạo nhiều điều kiện ưu đãi cho đoàn viên, thanh tiếu niên tỉnh nhà sử dụng sản phẩm, dịch vụ, sàn thương mại số của hệ thống Bưu điện....

 

 Thông qua ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, mang lại lợi ích chung cho xã hội, đặc biệt là cho các hoạt động phong trào Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận.


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc