Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2026

Nhằm tạo điều kiện ưu đãi cho đoàn viên, thanh tiếu niên tỉnh nhà sử dụng sản phẩm, dịch vụ, sàn thương mại số của hệ thống Bưu điện.

Ngày 20/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 – 2026.

 

Tham gia Lễ ký kết, về phía Tỉnh đoàn, có đồng chí Trương Minh Quang  – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, đại diện Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn.

Về phía Bưu điện tỉnh Bình Thuận có đồng chí Lê Tấn An – Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Thuận, đồng chí Lê Thanh Thanh – Phó giám đốc Bưu điện tỉnh, cùng lãnh đạo các Phòng, Ban của Bưu điện tỉnh.

Theo đó, việc ký kết thỏa thuận sẽ tập trung vào 03 nhiệm vụ chính gồm:

Thứ nhất Hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và trang bị các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số. Đào tạo cho đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, năng lực về thương mại điện tử, chuyển đổi số, tư vấn định hướng, nâng cao kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử cho thanh niên, cung cấp các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số. Có thể sử dụng thành thạo các công cụ marketing, kỹ năng livestream bán sản phẩm, kỹ năng xây dựng nội dung hình ảnh sản phẩm chuẩn marketing….

Thứ hai, Hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo điều kiện đoàn viên, thanh niên có việc làm ổn định.

Thứ ba, ưu tiên sử dụng và quảng bá các lợi thế, sản phẩm, dịch vụ để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành.

 Thông qua ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, mang lại lợi ích chung cho xã hội, đặc biệt là cho các hoạt động phong trào Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2026

Nhằm tạo điều kiện ưu đãi cho đoàn viên, thanh tiếu niên tỉnh nhà sử dụng sản phẩm, dịch vụ, sàn thương mại số của hệ thống Bưu điện.

Ngày 20/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 – 2026.

 

Tham gia Lễ ký kết, về phía Tỉnh đoàn, có đồng chí Trương Minh Quang  – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, đại diện Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn.

Về phía Bưu điện tỉnh Bình Thuận có đồng chí Lê Tấn An – Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Thuận, đồng chí Lê Thanh Thanh – Phó giám đốc Bưu điện tỉnh, cùng lãnh đạo các Phòng, Ban của Bưu điện tỉnh.

Theo đó, việc ký kết thỏa thuận sẽ tập trung vào 03 nhiệm vụ chính gồm:

Thứ nhất Hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và trang bị các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số. Đào tạo cho đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, năng lực về thương mại điện tử, chuyển đổi số, tư vấn định hướng, nâng cao kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử cho thanh niên, cung cấp các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số. Có thể sử dụng thành thạo các công cụ marketing, kỹ năng livestream bán sản phẩm, kỹ năng xây dựng nội dung hình ảnh sản phẩm chuẩn marketing….

Thứ hai, Hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo điều kiện đoàn viên, thanh niên có việc làm ổn định.

Thứ ba, ưu tiên sử dụng và quảng bá các lợi thế, sản phẩm, dịch vụ để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành.

 Thông qua ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, mang lại lợi ích chung cho xã hội, đặc biệt là cho các hoạt động phong trào Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận.