Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà hưởng ứng phát động thi đua của đồng chí Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

"Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”, Tuổi trẻ tỉnh nhà nguyện ra sức thi đua vì sự nghiệp phát triển của đất nước và của quê hương Bình Thuận, cống hiến sức trẻ, tinh thần, ý chí, nghị lực của mình, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha, anh đi trước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận đã dành cho thế hệ trẻ…”

Đó là một trong những phát biểu hưởng ứng của đồng chí Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh đoàn tại Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Sáng ngày 16/3/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh đoàn đại diện thế hệ trẻ toàn tỉnh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến cấp ủy Đảng, sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành trong tỉnh diễn ra sôi nổi, khí thế, ngày càng đi vào chiều sâu và có những bước phát triển toàn diện. Thế hệ trẻ hôm nay quyết tâm ra sức học tập, lao động và rèn luyện; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, trách nhiệm góp phần giữ vững và phát huy những thành quả mà các thế hệ cha anh đã đạt được; xung phong đảm nhận những việc mới, việc khó, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn nhất là các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển trong tình hình mới; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; sẵn sàng xung kích bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà hưởng ứng phát động thi đua của đồng chí Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

"Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”, Tuổi trẻ tỉnh nhà nguyện ra sức thi đua vì sự nghiệp phát triển của đất nước và của quê hương Bình Thuận, cống hiến sức trẻ, tinh thần, ý chí, nghị lực của mình, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha, anh đi trước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận đã dành cho thế hệ trẻ…”

Đó là một trong những phát biểu hưởng ứng của đồng chí Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh đoàn tại Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Sáng ngày 16/3/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh đoàn đại diện thế hệ trẻ toàn tỉnh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến cấp ủy Đảng, sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành trong tỉnh diễn ra sôi nổi, khí thế, ngày càng đi vào chiều sâu và có những bước phát triển toàn diện. Thế hệ trẻ hôm nay quyết tâm ra sức học tập, lao động và rèn luyện; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, trách nhiệm góp phần giữ vững và phát huy những thành quả mà các thế hệ cha anh đã đạt được; xung phong đảm nhận những việc mới, việc khó, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn nhất là các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển trong tình hình mới; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; sẵn sàng xung kích bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.