Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

TUỔI TRẺ PHÚ QUÝ TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Sáng ngày 12/3, Đội hình TRI THỨC TRẺ TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ của Huyện với sự tham gia của 24 thành viên và đơn vị Chi đoàn Biên Phòng, Chi đoàn Rada55, tổ chức hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân cài đặt các ứng dụng phần mềm định danh cá nhân, phát tờ rơi tuyền truyền về các biện pháp đảm bảo phòng cháy ở khu dân cư và phòng chống xâm hại trẻ em cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Tam Thanh.

đội Tri thức trẻ tiên phong chuyển đổi số
Đội hình tổ chức ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID

 

Tuyên truyền cho người dân về các phần mềm ứng dụng


Với nhiệm vụ tiên phong trong hỗ trợ người dân tham gia hoạt động chuyển đổi số, đội hình sẽ tổ chức các hoạt động hướng dẫn thường xuyên trên địa bàn 03 xã, nhằm giúp người dân tiếp cận nhanh và hiệu quả phong trào.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID
Hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID

 


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc