Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Sôi nổi Hội thi Tin học trẻ tại các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 17/KHLT, ngày 09/2/2023 của Tỉnh đoàn Bình Thuận, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Thuận về việc “Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Thuận lần thứ XXIV năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công Hội tin học trẻ cấp huyện năm 2023. Đến nay, đã có 8/10 đơn vị tổ chức Hội thi với hơn 600 thí sinh đến từ trường Tiểu học và Trung học cở sở trong toàn tỉnh tham gia dự thi.

Hội thi tin học trẻ là sân chơi thể hiện tài năng, trí tuệ của tuổi trẻ; giúp các bạn trẻ có được những cơ hội để khám phá và chinh phục những kiến thức mới của tin học phục vụ cho cuộc sống, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng tỉnh Bình Thuận giàu đẹp, văn minh. Đồng thời, đem lại nhiều kiến thức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, công tác, tạo không khí thi đua sôi nổi gắn với các hoạt động, phong trào thi đua.

Hội thi Tin học trẻ tại các huyện, thị xã, thành phố là cơ sở để lựa chọn những thí sinh có thành tích xuất sắc nhất góp phần nâng cao chất lượng Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Thuận lần thứ XXIV và Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2023 trong thời gian sắp đến.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Sôi nổi Hội thi Tin học trẻ tại các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 17/KHLT, ngày 09/2/2023 của Tỉnh đoàn Bình Thuận, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Thuận về việc “Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Thuận lần thứ XXIV năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công Hội tin học trẻ cấp huyện năm 2023. Đến nay, đã có 8/10 đơn vị tổ chức Hội thi với hơn 600 thí sinh đến từ trường Tiểu học và Trung học cở sở trong toàn tỉnh tham gia dự thi.

Hội thi tin học trẻ là sân chơi thể hiện tài năng, trí tuệ của tuổi trẻ; giúp các bạn trẻ có được những cơ hội để khám phá và chinh phục những kiến thức mới của tin học phục vụ cho cuộc sống, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng tỉnh Bình Thuận giàu đẹp, văn minh. Đồng thời, đem lại nhiều kiến thức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, công tác, tạo không khí thi đua sôi nổi gắn với các hoạt động, phong trào thi đua.

Hội thi Tin học trẻ tại các huyện, thị xã, thành phố là cơ sở để lựa chọn những thí sinh có thành tích xuất sắc nhất góp phần nâng cao chất lượng Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Thuận lần thứ XXIV và Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2023 trong thời gian sắp đến.