Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

THIẾU NHI BÌNH THUẬN HƯỞNG ỨNG TUẦN THI ĐUA CAO ĐIỂM CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM PHONG TRÀO “NGHÌN VIỆC TỐT”

Hưởng ứng tuần thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” với chủ đề “Thi đua học tốt” (từ ngày 6/3 đến 12/3/2023), các bạn đội viên, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã tham gia nhiều hoạt động thi đua trong học tập.

Trong tuần qua, 100% Liên đội duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tốt. Phát động đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động tổ, nhóm học tốt, hoa điểm 10, tiết học tốt, tuần học tốt, phát huy hiệu quả mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, phong trào tự giác học tập trong đội viên, thiếu nhi; chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức xã hội. Kết quả đã có hơn 4.300 bông hoa điểm mười, hơn 2.000 tiết học tốt, duy trì hiệu quả 2.366 mô hình đôi bạn cùng tiến, 188 câu lạc bộ Tiếng Anh, 107 câu lạc bộ em yêu khoa học, 259 câu lạc bộ năng khiếu, 216 câu lạc bộ kỹ năng mềm thu hút, 553 câu lạc bộ học tập thu hút hơn 40.000 lượt học sinh tham gia sinh hoạt.

Bên cạnh tiếp tục học tập, tiếp thu kiến thức trong sách vở, các bạn đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh được trải nghiệm các hoạt động giờ ra chơi sáng tạo; các hoạt động ngoại khóa, các sân chơi sáng tạo gắn với triển khai hiệu quả phong trào “Mỗi thanh thiếu niên  - Một món quà nghĩa tình” tặng du khách khi đến tham quan du lịch Bình Thuận; Qua đó góp phần giáo dục kỹ năng sống và phát triển sức sáng tạo của Đội viên, thiếu nhi.

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

THIẾU NHI BÌNH THUẬN HƯỞNG ỨNG TUẦN THI ĐUA CAO ĐIỂM CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM PHONG TRÀO “NGHÌN VIỆC TỐT”

Hưởng ứng tuần thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” với chủ đề “Thi đua học tốt” (từ ngày 6/3 đến 12/3/2023), các bạn đội viên, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã tham gia nhiều hoạt động thi đua trong học tập.

Trong tuần qua, 100% Liên đội duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tốt. Phát động đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động tổ, nhóm học tốt, hoa điểm 10, tiết học tốt, tuần học tốt, phát huy hiệu quả mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, phong trào tự giác học tập trong đội viên, thiếu nhi; chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức xã hội. Kết quả đã có hơn 4.300 bông hoa điểm mười, hơn 2.000 tiết học tốt, duy trì hiệu quả 2.366 mô hình đôi bạn cùng tiến, 188 câu lạc bộ Tiếng Anh, 107 câu lạc bộ em yêu khoa học, 259 câu lạc bộ năng khiếu, 216 câu lạc bộ kỹ năng mềm thu hút, 553 câu lạc bộ học tập thu hút hơn 40.000 lượt học sinh tham gia sinh hoạt.

Bên cạnh tiếp tục học tập, tiếp thu kiến thức trong sách vở, các bạn đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh được trải nghiệm các hoạt động giờ ra chơi sáng tạo; các hoạt động ngoại khóa, các sân chơi sáng tạo gắn với triển khai hiệu quả phong trào “Mỗi thanh thiếu niên  - Một món quà nghĩa tình” tặng du khách khi đến tham quan du lịch Bình Thuận; Qua đó góp phần giáo dục kỹ năng sống và phát triển sức sáng tạo của Đội viên, thiếu nhi.