Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã dành trọn đời mình cống hiến cho cách mạng, cho nhân dân, phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân với trí tuệ và tình cảm của một trí thức yêu nước, một nhà chính trị lớn-nhà văn hóa lớn-kiến trúc sư có tâm và có tầm. Đồng chí là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.

Infographic: Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn - Tỉnh đoàn Bến Tre


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc