Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 02/03/2023)

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặc vô cùng quan trọng và quyết định to lớn đến sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

 

 

Cùng nhìn lại những mốc son trong 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023).

 

Nguồn: https://laodong.vn/infographic/nhung-moc-son-ky-niem-93-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-1142311.ldo?fbclid=IwAR30r148A-uD-ZSDI7aieeouDhrETNA2R4MX_KVbh28NJmxfl2IZXCSM3J0

 

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 02/03/2023)

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặc vô cùng quan trọng và quyết định to lớn đến sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

 

 

Cùng nhìn lại những mốc son trong 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023).

 

Nguồn: https://laodong.vn/infographic/nhung-moc-son-ky-niem-93-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-1142311.ldo?fbclid=IwAR30r148A-uD-ZSDI7aieeouDhrETNA2R4MX_KVbh28NJmxfl2IZXCSM3J0

 

 


Các tin khác