Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tuổi trẻ Bình Thuận tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều ngày 02/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình toạ đàm “Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” – đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ tỉnh nhà hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

Tham dự chương trình toạ đàm, về phía đại biểu khách mời có đồng chí Trần Thị Minh Hoài – Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh; đồng chí Phạm Thị Tố Loan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Lê Thành – Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía Tỉnh đoàn có sự tham dự của đồng chí Trần Thị Hòa Xuân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí UVBTV, UVBCH Tỉnh đoàn; các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan Tỉnh đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các đoàn trực thuộc và kết nối trực tuyến 09 điểm cầu huyện, thị đoàn với sự tham gia của 380 đại biểu.

Tại toạ đàm, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong thực tiễn triển khai đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng tại địa phương cơ sở; các phương pháp nhận diện thông tin xấu độc, dự báo dư luận trong đoàn viên thanh niên và nhân dân; các giải pháp phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm, sai trái thù địch; các mô hình cách làm hay mà các cơ sở Đoàn đã triển khai thực hiện...

Phát biểu trao đổi tại chương trình toạ đàm, đồng chí Trần Thị Hoà Xuân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch” là một nội dung trọng tâm, có tính lý luận, chính trị cao cho Đoàn viên, nhằm trang bị cho thanh niên các kỹ năng, kiến thức, những thông tin có định hướng về những vấn đề mang tính chất lý luận và thực tiễn nhằm nhận diện được các hình thức diễn biến hoà bình trong tình hình mới, chống phá Đảng – nhà nước – chính quyền dưới nhiều hình thức như: công tác tuyên truyền được đổi mới, sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi khối, đối tượng, nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên; giúp cho thanh niên hiểu đúng, hiểu đủ nội dung của Nghị quyết và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Thường xuyên tuyên truyền các gương tiêu biểu, điển hình trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giúp lan tỏa năng lượng tích cực, lối sống đẹp trong đoàn viên thanh niên ...

Qua buổi tọa đàm, đã góp phần giúp cán bộ Đoàn đoàn viên thanh niên nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình, thực trạng sử dụng mạng xã hội hiện nay; xác định việc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận trên không gian mạng trở thành nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách đối với tổ chức Đoàn nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên khi tham gia trên mạng xã hội; nhận diện tin xấu, độc trên không gian mạng và kiên quyết bài trừ, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, đồng thời, tích cực bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ và phát triển những giá trị tốt đẹp trong truyền thống dân tộc; khắc phục những nhận thức lệch lạc, tăng cường trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của mọi công dân khi tham gia mạng xã hội…

 

 

 

 


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc