Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Bình Thuận tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 26/12/2022, tại phòng họp trực tuyến Tỉnh Đoàn, cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh được tham gia học tập Nghị quyết.

Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh đã được học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong những năm qua tổ chức Đoàn đang ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, điều này được chứng tỏ qua các chương trình, hành động cụ thể, thiết thực mà các cấp bộ Đoàn đã thực hiện, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định. Thông qua hội nghị, cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh đã được học tập các nội dung Nghị quyết từ đó nâng cao trình độ, có những ứng dụng vào công tác chuyên môn, đưa ra những nội dung, chương trình hoạt động sát với tình hình tại địa phương, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh nhà.

 


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc