Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Họp đoàn giám sát Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh

Ngày 23/9/2022, tại phòng họp cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức họp đoàn giám sát Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Trương Minh Quang – Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng đoàn giám sát; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, Phó các ban Tỉnh Đoàn; đại điện Sở Liên đoàn lao động tỉnh; đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Năm 2022, căn cứ Công văn số 7767-CV/TWĐTN-BKT ngày 20/8/2021 của Trung ương Đoàn về việc triển khai công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Hướng dẫn số 70/HD-MTTW-BTT ngày 05/8/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Hướng dẫn số 59/HD-MTTQ-BTT ngày 14/9/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng Kế hoạch 08-KH/TĐTN-XDĐ ngày 26/8/2022 qua đó xác định thực hiện giám sát 02 đơn vị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của 02 đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức họp đoàn giám sát và tổng hợp ý kiến góp ý của các đồng chí trong đoàn giám sát từ đó đi đến ‎ý kiến thống nhất đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội tỉnh bổ sung một số nội dung cụ thể và sẽ tiến hành giám sát thông qua báo cáo


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN