Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tuổi trẻ Cao đẳng Cộng đồng tham gia bảo vệ biển đảo

Trong khuôn khổ hoạt động Chiến dịch mùa hè xanh năm 2022, Ban Thường vụ đoàn trường đã tổ chức vẽ tranh tuyên truyền chủ quyền biển đảo tại bờ kè.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN