Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

BỘ CHQS TỈNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2022

Từ ngày 18 đến 21 tháng 5, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cơ quan điều tra hình sự KV5/ Quân khu 7 và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Tại các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ được nghe các chuyên đề gồm: Tình hình vi phạm, tội phạm năm 2021 và quý 1 năm 2022 xảy ra trong toàn quân và Quân khu 7; một số tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội phạm xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; ứng xử thông tin trên mạng xã hội, một số hành vi vi phạm và cách xử lí và những thông tin thời sự, chính trị, xã hội quốc tế và trong nước; tuyên truyền các nội dung về phòng chống ma túy. Qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về pháp luật, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, sự tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ và góp phần hạn chế vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm pháp luật Nhà nước.


Các tin khác