Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Huyện đoàn Hàm Tân tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày 08/11/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Duy Tiến - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đồng chí Văn Quý Việt - UVBCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn; các đồng chí trong Ban Giám đốc, cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, UVBTV Huyện đoàn, cán bộ Huyện đoàn; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đồng chí cơ sở Đoàn đã chủ động tham gia thảo luận sôi nổi, thẳng thắn trao đổi các ý kiến về những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ ngay tại cơ sở, đồng thời đề xuất với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện về các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng mà tổ chức Đoàn đang quản lý: tăng dư nợ, tiền gửi tiết kiệm, giảm nợ quá hạn, lãi tồn…; nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, tăng hiệu quả phối hợp giữa tổ chức Đoàn thanh niên và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Cũng tại Hội nghị, cán bộ Đoàn cơ sở được các đồng chí cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng (App) Quản lý tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thông qua Hội nghị với những đề xuất, giải pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế của cơ sở sẽ góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện các nội dung ủy thác giữa Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Đoàn Thanh niên các cấp trong thời gian tới cũng như công tác phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.


Các tin khác