Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hàm Thuận Nam: kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

Ngày 17-18/10/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức kiểm tra công tác Đoàn Hội và phong trào thanh thiếu nhi của các cơ sở Đoàn trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Duy – Bí thư Huyện đoàn làm trưởng đoàn, tham dự có đồng chí Phạm Phú Long – Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ nhiệm UBKT Huyện đoàn khóa IX, các đồng chí UVBTV Huyện đoàn và cụm trưởng, cụm phó các cụm thi đua cùng tham gia để giám sát việc kiểm tra; đồng thời, qua đây giám sát trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện của cán bộ Đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt.


 

Các cơ sở Đoàn báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 theo Quyết định số 03-QĐ/ĐTN ngày 09/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về giao nhiệm vụ trọng tâm cụ thể đối với từng cơ sở Đoàn, báo cáo những kết quả nổi bật, những mô hình, cách làm hay trong việc triển khai các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2022. Tại các buổi kiểm tra Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp thu những khó khăn, kiến nghị của các đơn vị trong việc tham gia tổ chức các hoạt động, chương trình và những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị đề xuất với BTV Huyện Đoàn. Đồng thời Đoàn kiểm tra đã có nhiều nội dung trao đổi, hướng dẫn, định hướng hoạt động cho các cơ sở trong thực hiện hoạt động nhiệm vụ, lắng nghe ý kiến đóng góp, chia sẻ từ thực tiễn của các đơn vị.

Năm 2022, các cơ sở Đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhiều đơn vị cán bộ Đoàn được thay đổi mới, nhưng kết quả mà các cơ sở Đoàn - Hội đã đạt được đánh giá là đồng đều và nhiều đơn vị hoạt động tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người dân khó khăn sau đại dịch Covid-19, các công trình phần việc thanh niên thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hoạt động bảo vệ môi trường,…

Đại diện đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Ngọc Duy đã có những chia sẽ và đề nghị các cơ sở tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, tập trung đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ tiêu tiếp tục phát huy thực hiện có hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo, định hướng cho các cơ sở Đoàn - Hội trong những năm tiếp theo, xây dựng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ cơ sở đến cấp huyện ngày càng phát triển./.


Các tin khác