Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Nhiều công trình, phần việc măng non chào mừng Đại hộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kì 2022 - 2027

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện về việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc măng non nhằm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

Ngay từ đầu năm học, các Liên đội đã định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện để các em thiếu nhi thực hiện các công trình, phần việc măng non hết sức ý nghĩa. Trong đó, tiêu biểu có các công trình, phần việc măng non như: Ngôi nhà kế hoạch nhỏ, vườn rau yêu thương, khu vui chơi thiếu nhi, “trống đội trường em”, “tiếng loa học đường”, trồng và chăm sóc vườn hoa,.. Kết quả, đã có 36/36 Liên đội có các công trình, phần việc măng non chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kì 2022 - 2027.

Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mô hình hay, nhiều công trình, phần việc măng non thiết thực, ý nghĩa được các em thiếu nhi thực hiện để chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kì 2022 - 2027.


Các tin khác