Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hàm Thuận Nam: Thực hiện tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng trong học sinh

Công tác phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú là học sinh luôn được Ban Thường vụ Huyện đoàn và cấp ủy 02 trường THPT trên địa bàn huyện chú trọng, qua đó đã bổ sung cho Đảng những đảng viên trẻ, sống có lý tưởng, hoài bão góp phần xây dựng quê hương Hàm Thuận Nam ngày ngày phát triển giàu, đẹp.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn luôn xem công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng là một nhiệm vụ thường xuyên để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Đó vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, Hội. Theo đó, Huyện đoàn đã tích cực chỉ đạo 02 Đoàn trường THPT tham mưu cho cấp ủy công tác phát triển Đảng trong học sinh, thực hiện tốt chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng, tích cực chủ động trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng. Cùng với đó, Đoàn trường THPT Hàm Thuận Nam và Lương Thế Vinh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động phong trào, qua đó kịp thời phát hiện những nhân tố ưu tú, cùng với kết quả học tập tốt để bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng.

Phong trào “Học sinh 03 tốt”, Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”tại các trường THPT là cơ hội để các bạn đoàn viên ưu tú rèn luyện, cống hiến sức trẻ, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; bên cạnh đó là tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho học sinh; tạo điều kiện để đoàn viên, học sinh được phát huy khả năng của mình một cách toàn diện trong học tập, rèn luyện, công tác Đoàn, Hội. Do thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng ngay từ năm mới bước vào THPT nên công tác phát triển đảng viên mới ở 02 trường hàng năm luôn đạt chỉ tiêu đề ra, năm học 2021-2022 toàn huyện có 04 đoàn viêu ưu tú là học sinh được kết vào Đảng (trường THPT Lương Thế Vinh 02 học sinh, trường THPT Hàm Thuận Nam 02 học sinh).     

Trong thời gian tới, cùng với việc tạo nguồn, bồi dưỡng tốt của tổ chức Đoàn, sự quan tâm của cấp ủy tường THPT Hàm Thuận Nam và Lương Thế Vinh, hy vọng rằng sẽ tiếp tục có nhiều học sinh là đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN