Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

La Gi - tổ chức chương trình chuyển đổi số cộng đồng năm 2022

Ngày 30/7/2022, Ban Thường vụ Thị đoàn tổ chức chương trình Chuyển đổi số cộng đồng năm 2022 thông qua các đơn vị tài chính, viễn thông trên địa bàn thị xã. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Mai Nhi - Phó bí thư Thị đoàn, anh Nguyễn Minh Hải – đại diện đến từ VNPT tại thị xã La Gi và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với sự tham gia của 220 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã La Gi.

 

Thông qua chương trình, đồng chí Nguyễn Minh Hải đã tuyên truyền, thúc đẩy đoàn viên thanh niên ứng dụng chuyển đổi số cộng đồng hướng thông qua hướng dẫn cài đặt ứng dụng và kích hoạt tài khoản để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đổi mới căn bản, toàn diện về phương pháp, cách thức hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, quản trị nhà nước, doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân thông qua chuyển đổi số. Việc phát triển kinh tế số góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thị xã cao hơn. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công, tiết kiệm chi phí; công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.


Các tin khác