Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn Trong Tôi!

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân 20/7/1962 - 20/7/2022. 

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát động đợt sinh hoạt chính trị “Đoàn trong tôi” vào ngày 08/7/2022, qua đó 100% cơ sở Đoàn trong Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt đến đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tiếp tục thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. 

Đặc biệt, là tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ôn lại ý nghĩa của huy hiệu đoàn, cờ Đoàn, Đoàn ca,…Đồng thời triển khai  đến 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đeo huy hiệu Đoàn.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa, giúp mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, xung kích trong phong trào cách mạng của thanh niên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.


Các tin khác