Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Bắc Bình: Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho ĐVTN năm 2022.

        Vừa qua, Huyện đoàn Bắc Bình phối hợp với trung tâm khuyến nông Bình Thuận tổ chức thành công 3 lớp tập huấn kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên năm 2022.

             

             Với mục đích, hỗ trợ và tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh cho đoàn viên thanh niên nông thôn. tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn phát huy tinh thần cung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế- xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển sản xuất hàng hoá. Huyện đoàn cùng với Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức tập huấn về kỹ thuật Trồng dừa xiêm, kỹ thuật trồng cỏ, ủ thức ăn và chăn nuôi ( bò, dê, cừu) và kỹ thuật trong cây mãng cầu ta cho gần 100 đoàn viên thanh niên.

🌼 Sau buổi tập huấn các bạn đoàn viên thanh niên cũng nhận thức, hiểu được về vai trò, tầm quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó được học hỏi, đúc kết kinh nghiệm cho bản thân trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuât và sản xuất nông nghiệp.


Các tin khác