Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Bắc Bình: tiến hành kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, cùng với đó nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các cơ sở đoàn trực thuộc trong 6 tháng đầu năm 2022, từ ngày 16 đến 17/6/2022 Ban Thường vụ Huyện đoàn tiến hành kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 của các cơ sở đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra được chia thành 2 tổ do đồng chí Mai Hồng Đăng - UV.BCH Tỉnh đoàn, HUV, Bí thư Huyện đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt - PBT Huyện đoàn, Chủ nhiệm UBKT làm trưởng đoàn. 

Để có cơ sở đánh giá cụ thể, chính xác việc triển khai thực hiện công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022,  đoàn công tác đã tập trung kiểm tra việc cụ thể hóa, triển khai và kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022, trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai chương trình công tác; Kết quả công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh năm học 2021-2022; Việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Huyện đoàn giao trong năm 2022 của địa phương, đơn vị mình; Công tác Đoàn vụ, Đoàn tịch, quản lý hồ sơ sổ sách theo quy định...những khó khăn vướng mắc của các cơ sở đoàn trong quá trình triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và các kiến nghị, đề xuất đối với Ban Thường vụ Huyện đoàn.

Qua đó, các đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy cùng cấp, lãnh đạo địa phương dành cho công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, những kết quả tiêu biểu, đánh giá cao các chương trình, hoạt động của các đơn vị. Bên cạnh đó cũng chỉ ra những hạn chế nhất định, những tồn tại mà các đơn vị còn mắc phải để kịp thời điều chỉnh và có định hướng nhằm thu hút được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội nhiều hơn nữa. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những thế mạnh đã đạt được, tổ chức các chương trình, hoạt động phù hợp với tình hình của từng địa phương, đặc biệt là áp dụng công nghệ chuyển đổi số; chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên nhằm xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN