Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn thực hiện kiểm tra chuyên đề năm 2022

Ngày 25/6/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn thực hiện kiểm tra chuyên đề về việc triển khai, cụ thể hóa việc thực hiện Kế hoạch số 412-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp giai đoạn 2021 – 2025”. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp” và công tác thu, chi đoàn phí đối với đơn vị Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Chi đoàn Sở Nội vụ trực thuộc Đoàn Khối.

Đồng chí Trương Minh Quang - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Tham dự đoàn kiểm tra, về phía Tỉnh Đoàn có đồng chí Trương Minh Quang, Phó Bí thư– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn; về phía Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Bằng – Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Linh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đại diện Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh.

          Tại buổi kiểm tra, đại diện Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đại diện Chi đoàn Sở Nội vụ đã trình bày những kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian vừa qua về công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, những khó khăn, hạn chế cũng như kiến nghị, đề xuất với Ủy Ban kiểm tra Tỉnh đoàn để kịp thời có những định hướng tháo gỡ trong thời gian tới.

         

Phát biểu tại buổi kiểm tra đồng chí Trương Minh Quang,  Phó Bí thư– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn ghi nhận và biểu dương đối với Chi đoàn Sở Nội vụ và Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vì đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt và đúng quy trình công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Bên cạnh đó, đồng chí Trương Minh Quang cũng lưu ý đối với Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên thanh niên; chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp; cần nêu cao, xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đặc biệt cần hướng dẫn cơ sở thực hiện đảm bảo các quy trình bình bầu đoàn viên ưu tú và thực hiện trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời Ban Thường vụ Đoàn khối cũng cần nghiên cứu triển khai các mô hình mới, giải pháp hiệu quả để công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp đạt được hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Thanh Xuân

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn thực hiện kiểm tra chuyên đề năm 2022

Ngày 25/6/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn thực hiện kiểm tra chuyên đề về việc triển khai, cụ thể hóa việc thực hiện Kế hoạch số 412-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp giai đoạn 2021 – 2025”. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp” và công tác thu, chi đoàn phí đối với đơn vị Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Chi đoàn Sở Nội vụ trực thuộc Đoàn Khối.

Đồng chí Trương Minh Quang - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Tham dự đoàn kiểm tra, về phía Tỉnh Đoàn có đồng chí Trương Minh Quang, Phó Bí thư– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn; về phía Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Bằng – Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Linh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đại diện Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh.

          Tại buổi kiểm tra, đại diện Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đại diện Chi đoàn Sở Nội vụ đã trình bày những kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian vừa qua về công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, những khó khăn, hạn chế cũng như kiến nghị, đề xuất với Ủy Ban kiểm tra Tỉnh đoàn để kịp thời có những định hướng tháo gỡ trong thời gian tới.

         

Phát biểu tại buổi kiểm tra đồng chí Trương Minh Quang,  Phó Bí thư– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn ghi nhận và biểu dương đối với Chi đoàn Sở Nội vụ và Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vì đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt và đúng quy trình công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Bên cạnh đó, đồng chí Trương Minh Quang cũng lưu ý đối với Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên thanh niên; chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp; cần nêu cao, xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đặc biệt cần hướng dẫn cơ sở thực hiện đảm bảo các quy trình bình bầu đoàn viên ưu tú và thực hiện trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời Ban Thường vụ Đoàn khối cũng cần nghiên cứu triển khai các mô hình mới, giải pháp hiệu quả để công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp đạt được hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Thanh Xuân

 


Các tin khác