Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hàm Thuận Bắc Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027

Đến ngày 10/4/2022, Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027. 

 

Toàn huyện có 30 cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó 17 Đoàn xã, thị trấn, 03 Đoàn trường THPT, 10 chi đoàn lực lượng vũ trang, các cơ quan hành chính sự nghiệp. Đến nay, 100% cơ sở Đoàn đã tổ chức thành công đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn, Thường trực Huyện uỷ chủ động xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chọn 02 đơn vị Xã đoàn Thuận Minh và Chi đoàn Tòa Án- Viện kiểm sát huyện tổ chức Đại hội điểm và tiến hành rút kinh nghiệm để việc tổ chức đại hội tại các cơ sở đoàn tiếp theo được diễn ra đúng kế hoạch.

Thành công của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện đoàn và cấp uỷ các cấp, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027./.


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN