Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

La Gi - Hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thường vụ Thị uỷ, từ tháng 01/2022 đến nay, toàn thị xã, 24/24 cơ sở Đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027. Các cơ sở Đoàn đã chủ động tham mưu thời gian tổ chức Đại hội phù hợp và linh hoạt trước tình hình dịch Covid-19.

La Gi - Hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027

 

Theo kế hoạch chỉ đạo điểm của Ban Chấp hành Thị Đoàn có 02 đơn vị đại hội điểm và bầu cử trực tiếp Bí thư, 07 đơn vị bầu cử trực tiếp Bí thư tại đại hội; kết quả có 12/09 đơn vị thực hiện, vượt chỉ tiêu đề ra.

Công tác tuyên truyền cho Đại hội được các cấp bộ Đoàn thị xã chú trọng, tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân với nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trực quan tại đơn vị, tuyên truyền trên mạng xã hội, báo đài của thị xã và tại cơ quan, đơn vị; khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo theo hướng dẫn của cấp ủy và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Trên toàn thị xã, có 24/24 cơ sở đoàn thực hiện công trình phần việc thanh niên chào mừng đại hội Đoàn cấp mình hướng tới đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã lần thứ XI: các công trình, phần việc thanh niên tập trung vào công tác an sinh xã hội, bê tông sân hội trường thôn khu phố, tuyến đường camera an ninh, xây dựng nhà nhân ái cho các em có hoàn cảnh khó khăn…

 

 

Công tác chuẩn bị Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đoàn (kể cả nhân sự Bí thư bầu trực tiếp tại Đại hội) thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, Điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Đoàn cấp trên; đảm bảo vai trò tham mưu, đề xuất của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn và công tác lãnh đạo của cấp ủy và Ban Thường vụ Đoàn cấp trên. Nhân sự các chức danh chủ chốt đều nằm trong quy hoạch do cấp ủy phê duyệt để đảm nhận công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Bên cạnh những mặt đạt được, việc chuẩn bị nhân sự ở cấp thị xã và một số cơ sở Đoàn vẫn còn khó khăn, do cán bộ đoàn chủ chốt lớn tuổi nhưng chưa có vị trí công tác chuyển phù hợp.

Công tác bầu cử được thực hiện đúng quy trình, thủ tục đảm bảo theo quy định và hướng dẫn của Đoàn cấp trên.

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư (đối với các đơn vị đã tổ chức Đại hội):

+ Đảm bảo số dư không quá 15% và không quá 30%; đảm bảo độ tuổi bình quân, tỷ lệ tái cử, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

+ Kết quả bầu cử thực tế đúng so với đề án nhân sự do Ban Chấp hành chuẩn bị; 100% nhân sự chủ chốt được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban chấp hành trúng cử tại Đại hội, hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành.

+ 12/12 nhân sự giới thiệu bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội trúng cử, đạt tỷ lệ 100%.

+ Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2027 đủ số lượng, thành phần cả đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã hoàn thành các nội dung đề ra như: Tổng kết việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kì vừa qua; xác định, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên,...

Thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở thị xã La Gi là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã La Gi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã La Gi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra vào ngày 15/5/2022./.

 


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN