Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tuổi trẻ Hàm Thuận Bắc đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

 

 Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 1 do Trung ương đoàn phát động triển khai trên toàn quốc. Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và quần chúng nhân dân; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

 Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 1 do Trung ương đoàn phát động triển khai trên toàn quốc. Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và quần chúng nhân dân; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sáng ngày 20/3/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đồng loạt ra quân thực hiện Ngày chủ nhật xanh trên địa bàn huyện.Nội dung hoạt động trong “Ngày chủ nhật xanh” lần này tập trung vào các nội dung: thu gom, xử lý rác thải; trồng cây xanh; tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh; xây dựng đường hoa thanh niên; vườn hoa thanh niên; nạo vét kênh mương…

Ngày chủ nhật xanh lần thứ 1 năm 2022 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và nhân dân hưởng ứng.

 

 

 


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN