Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Phan Thiết hoàn thành Đại hội cơ sở, tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tính đến ngày 09/3/2022, toàn bộ 43/43 cơ sở Đoàn trên địa bàn Thành phố Phan Thiết đã hoàn thành Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kịp tiến độ đã đề ra. Đây là bước tiến quan trọng để Thành đoàn Phan Thiết tổ chức thành công Đại hội điểm cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Những ngày diễn ra Đại hội đã phát huy được khí thế sôi nổi của Tuổi trẻ Phan Thiết. Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Quy trình tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự. Công tác tuyên truyền đại hội đã được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên và tạo sự quan tâm của nhân dân.

Mặc dù, vẫn trong tình hình dịch bệnh kéo dài, tuy nhiên không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, vui tươi, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Hầu hết các cơ sở Đoàn đều tiến hành test nhanh Covid 19 cho đại biểu dự Đại hội. Một số đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu hành tài liệu, văn kiện.

Thành công của Đại hội Đoàn cấp cơ sở Thành đoàn Phan Thiết nhiệm kỳ 2022 - 2027 cho thấy đựợc sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Cấp uỷ, Lãnh đạo. Tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố là 1 phần quan trọng để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2022-2027. 


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN