Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Ngày 18/11/2021, tại phòng họp trực tuyến Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 08-KL/TWĐTN BTC, ngày 05/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022”, hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại hội nghị

Tham dự tại điểm cầu Tỉnh Đoàn có đồng chí Trương Minh Quang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn; đại diện Thường trực các đoàn trực thuộc; tại điểm cầu cấp huyện có Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn.

 Trong 3 năm qua các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung, giải pháp theo Kết luận của Trung ương Đoàn vào kế hoạch, hoạt động, chương trình công tác của các đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, các đơn vị có liên quan và lộ trình thực hiện các nội dung, giải pháp sát với yêu cầu thực tiễn. Trong thực hiện, đã chú trọng thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nội dung về công tác tuyên truyền, về nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn cơ sở, đội ngũ Bí thư Chi đoàn, chất lượng công tác đoàn viên, giải quyết kịp thời, có hiệu quả . Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với củng cố tổ chức, bộ máy tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư; chủ động, tích cực trong tham mưu, phối hợp thực hiện củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư. Qua đó, góp phần giữ vững sự ổn định về tổ chức của cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư; chất lượng hoạt động được đảm bảo, có nhiều nét đổi mới về nội dung và hình thức, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư.

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu đến từ các đại biểu, các ý kiến chủ yếu xoay quanh các công tác quy hoạch đào tạo cán bộ Đoàn các cấp, công tác bố trí sử dụng luân chuyển cán bộ và chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, các tài năng trẻ…qua đó các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các cấp ủy Đảng từ cấp Trung ương, cấp tỉnh tới cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn tốt hơn, nhất là vấn đề bố trí cán bộ, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn tạo nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy, chính quyền các cấp, kịp thời bổ sung chỉ đạo công tác thanh niên tại địa phương.

Thanh Xuân


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc