Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

BTV Tỉnh Đoàn Bình Thuận giám sát việc thực hiện “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh” đối với Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận

Sáng ngày 16/11/2021, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về triển khai thực hiện Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn và các đồng chí thành viên là Trưởng, Phó các Ban Tỉnh đoàn; lãnh đạo Sở Nội vụ. Đại diện Sở Giáo dục và đào tạo có đồng chí Phan Đoàn Thái – Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

Hoạt động giám sát được diễn ra đảm bảo về nội dung thực hiện. Các thành viên tham gia đoàn giám sát đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc góp ý làm rõ các vấn đề được giám sát để cùng đề xuất, kiến nghị các giải pháp hiệu quả. Căn cứ nội dung báo cáo của Sở Giáo dục và đào tạo, Đoàn giám sát đã tập trung làm rõ được vai trò của Sở Giáo dục và đào tạo về việc thực hiện Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Công tác tổ chức và thực hiện giám sát được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, các thành viên Đoàn giám sát đã tích cực nghiên cứu báo cáo, đặt câu hỏi làm rõ thêm vấn đề. Các báo cáo thể hiện tổng quan được vấn đề nêu ra, có số liệu minh chứng cụ thể tại buổi giám sát. 

 Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả thực hiện của Sở Giáo dục và đào tạo về việc thực hiện tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh điển hình như triển khai tốt các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ vận động thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học; phát huy và nhân rộng các mô hình “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Tiếp bước cho em đến trường”; các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đối với giáo viên - Tổng phụ trách Đội theo các quy định hiện hành; đổi mới trong công tác giảng dạy,…. Đồng thời cũng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiến nghị một số nội dung cụ thể như sau: Tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành văn bản triển khai, cụ thể hoá Quyết định 1895 ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2021 - 2030"; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp triển khai các giải pháp hạn chế, giảm thiểu những vấn đề về bạo lực, vi phạm pháp luật, ma túy trong trường học, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em;  Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm lồng ghép các mục tiêu nhiệm vụ của ngành được giao về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh vào chương trình, kế hoạch của ngành hàng năm và tăng cường phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để thực hiện đạt kết quả; Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, nhất là trong học sinh THPT và công tác quy hoạch giáo viên làm tổng phụ trách Đội; đồng thời quan tâm bố trí vị trí phù hợp cho giáo viên khi hết tuổi làm giáo viên Tổng phụ trách Đội; Tăng cường triển khai các chuyên mục, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng trên phương tiện truyền thông của các Phòng giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo; Tiếp tục kiến nghị UBND Tỉnh, Trung ương điều chỉnh, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến công tác dạy và học; các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, như: rà soát, điều chỉnh các chế độ, chính sách dành cho đội ngũ giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội ở các trường học; xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh, nhất là ở các vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tình trạng bạo lực học đường; vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học sinh; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy trong trường học; Triển khai các giải pháp giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong tình hình dịch bệnh, nhất là trong bối cảnh học sinh, sinh viên phải học trực tuyến.

Thanh Xuân


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN