Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hàm Thuận Nam: Thực hiện tốt công tác định hướng trong đoàn viên thanh niên sử dụng mạng xã hội an toàn

Hiện nay, với tốc độ phát triển nhanh của internet và các trang mạng xã hội, bên cạnh những mặt tích cực mang lại như thông tin nhanh, dễ tiếp cận thì cũng không ít những mặt tiêu cực đang len lõi nếu người dùng internet, mạng xã hội  không bình tĩnh, chọn lọc thông tin dễ bị lợi dụng, lôi kéo vào những việc xấu.

 

Đối với đoàn viên thanh niên; trong năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn tăng cường công tác thông tin, định hướng trong đoàn viên thanh niên việc sử dụng internet, mạng xã hội an toàn gắn với thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; chọn lọc các thông tin từ các kênh chính thống như: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Bình Thuận… để đăng tải, chia sẻ những việc làm tốt, những câu chuyện đẹp, những tấm gương người tốt việc tốt…; tuyệt đối không tham gia cổ súy, bình luận những thông tin tiêu cực chưa kiểm chứng, không đăng tải những thông tin làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

tập huấn sử dụng mạng xã hội

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn còn phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức 01 lớp tập huấn về sử dụng mạng xã hội an toàn, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch với 32 cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn ứng dụng internet vào quản lý đoàn, đánh giá phân tích chất lượng tổ chức đoàn, đoàn viên, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đoàn.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong hoạt động của Đoàn, cũng như việc thường xuyên định hướng cho đoàn viên thanh niên sử dụng mạng xã hội an toàn tin tưởng rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện thời gian tới sẽ có những bước phát triển mới.


Các tin khác

  

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN