Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

BTV Tỉnh Đoàn Bình Thuận giám sát việc thực hiện “Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” đối với Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong

Sáng ngày 05/11/2021, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về triển khai thực hiện Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019  - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do đồng chí Trương Minh Quang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn và các đồng chí thành viên là Trưởng, Phó các Ban Tỉnh đoàn; lãnh đạo Sở Tài Nguyên Môi trường.

Hoạt động giám sát được diễn ra đảm bảo về nội dung thực hiện. Các thành viên tham gia đoàn giám sát đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc góp ý làm rõ các vấn đề được giám sát để cùng đề xuất, kiến nghị các giải pháp hiệu quả. Căn cứ nội dung báo cáo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Đoàn giám sát đã tập trung làm rõ được vai trò của đồng chí chủ tịch UBND huyện Tuy Phong về thực hiện công tác triển khai, thực hiện Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019  - 2022.

Công tác tổ chức và thực hiện giám sát được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, các thành viên Đoàn giám sát đã tích cực nghiên cứu báo cáo, đặt câu hỏi làm rõ thêm vấn đề. Các báo cáo thể hiện tổng quan được vấn đề nêu ra, có số liệu minh chứng cụ thể tại buổi giám sát. 

          Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả thực hiện của đồng chí chủ tịch UBND huyện Tuy Phong trong lãnh chỉ đạo thực hiện Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019  - 2022. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cần tập trung quan tâm, tạo điều kiện cho Đoàn Thah niên thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường; quan tâm, hỗ trợ thêm nguồn kinh phí cho Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện hoạt động; nhân rộng các mô hình tiêu biểu của đơn vị để mang tính lan tỏa, hiệu quả hơn.

 


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc