Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Giới thiệu việc làm linh hoạt trong từng giai đoạn

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định là một trong những nội dung quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm. Nội dung này đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cụ thể hóa vào nhiệm vụ trọng tâm từng đơn vị, địa phương với những chỉ tiêu khác nhau dựa vào số lượng đoàn viên, thanh niên, sự phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị đó. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã ban hành kế hoạch số 363-KH/TĐTN-PT, ngày 24/02/2021 về thực hiện Đề án “Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên” năm 2021.

Tuy trong năm qua Bình Thuận phải đối mặt với nhiều thách thức lớn bởi tình hình dịch bệnh có những diễn biến vô cùng phức tạp. Nhưng điều đó vẫn không gây trở ngại đối với công tác tổ chức tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm trong đoàn viên thanh niên. Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức khác nhau. Trước khi dịch bệnh diễn ra, các hoạt động tư vấn hướng nghiệp được các cấp bộ Đoàn tổ chức bằng hình thức tập trung thông qua các sàn giao dịch việc làm, các buổi tư vấn tuyển sinh tại các trường  cấp 3 các trường đại học, cao đẳng. Nhưng khi tình hình dịch bệnh có những chuyển biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn đã thể hiện sự linh hoạt của mình thông qua việc thành lập các chuyên trang, chuyên tin về tư vấn giới thiệu việc làm hoặc gọi điện tư vấn trực tiếp. Kết quả trong năm, các cấp bộ đoàn đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp 39.672 đoàn viên, thanh niên và thực hiện giới thiệu cho 4.227 đoàn viên, thanh niên có việc làm ổn định vượt 196 so với chỉ tiêu Trung ương Đoàn giao.

Việc thực hiện giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên không chỉ thể hiện sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn đến đời sống của đoàn viên, giúp đoàn viên thanh niên có việc làm ổn định qua đó yên tâm tham gia vào công tác Đoàn, Hội tại địa phương và thúc đẩy phong trào địa phương phát triển mạnh mẽ.

Mở các chuyên mục giới thiệu việc làm trên các trang mạng xã hội do các cấp bộ Đoàn quản lí

 


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN