Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Kiểm tra hoạt động quản lý vốn ủy thác qua Đoàn thanh niên năm 2021 tại huyện Hàm Thuận Bắc

Căn cứ Kế hoạch số 343-KH/TĐTN-PT, ngày 15/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc kiểm tra hoạt động quản lý vốn ủy thác qua Đoàn thanh niên năm 2021, ngày 23/6/2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện – Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn và đồng chí Nguyễn Hữu Thanh – Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh, Đại diện Phòng Kiểm soát nội bộ NH CSXH tỉnh và đã có buổi làm việc với Cấp ủy, UBND, Hội đoàn thể, tổ tiết kiệm vay vốn của huyện Hàm Thuận Bắc về nội dung kiểm tra, giám sát theo nội dung khoản 1, mục I Chương trình số 99/CTr-BĐD về cơ chế tín dụng, chính sách cho vay hộ nghèo.

Đoàn kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: Kiểm tra công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung văn bản đã ký kết về các chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, việc phối hợp triển khai thực hiện giao ban, giao dịch tại các xã, phường, thị trấn hàng tháng, việc triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm của các hộ vay thông qua tổ TK&VV. Công tác thu hồi, xử lý nợ quá hạn, gia hạn nợ và xử lý cán bộ xâm tiêu vốn. Kiểm tra kết quả việc phối hợp thực hiện ủy thác cho vay vốn giữa huyện Hàm Thuận Bắc và Phòng giao dịch NHCSXH huyện; Việc ghi chép, lưu giữ sổ sách tại các tổ TK&VV; kiểm tra công tác tham mưu, chỉ đạo khai thác vốn cho thanh niên đối với các đơn vị Đoàn cơ sở, công tác phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ ủy thác cho các tổ TK&VV và công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn thanh niên các cấp; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, nhà nước và Ngân hàng về tín dụng chính sách xã hội ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác như cho vay HSSV theo quyết định 157/2007/QĐ/TTg, cho vay hộ nghèo, cho vay NS&VSMT Nông thôn, hộ cận nghèo… cũng như công tác chỉ đạo nâng mức cho vay, thời gian cho vay theo quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của HĐQT NHCSXH nhằm tạo điều kiện tôi đa cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thoát nghèo bền vững, cho vay nhà ở xã hội theo nghị định 100/2015/NĐ-CP của chính phủ...


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc