Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tuyên dương Gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư ngày 21/2/2005 về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Ngày 15/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên dương “Gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc” năm 2021.

Tại Chương trình trực tuyến kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tuyên dương 15 “Gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc” năm 2021. 15 gia đình được tuyên dương là đại diện cho các hộ gia đình văn hóa trong toàn tỉnh về tham dự. Mỗi gia đình là một câu chuyện cảm động về tình nghĩa ông bà, cha mẹ, con cháu; về nghị lực kiên trì vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để đạt tới thành công góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Việc biểu dương các gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc không chỉ là hình thức tôn vinh những đóng góp của các gia đình trong việc xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, biểu dương những gia đình trẻ điển hình, tiêu biểu; xây dựng và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tích cực xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ.

 

 


Các tin khác