Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Bầu bổ sung hai bí thư Trung ương Đoàn

Hội nghị BCH T.Ư Đoàn chiều nay 17.10 đã bầu bổ sung 2 bí thư T.Ư Đoàn với kết quả chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Nguyễn Minh Triết và được bầu vào Ban bí thư T.Ư Đoàn.

 

Chiều 17.10, T.Ư Đoàn đã tiếp tục họp Hội nghị Ban chấp hành khóa XI, với sự chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Hội nghị đã thảo luận và bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư T.Ư Đoàn, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư. Kết quả, chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Nguyễn Minh Triết được bầu làm bí thư T.Ư Đoàn.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang sinh ngày 26.1.1982, trình độ thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Chị Trang có quá trình công tác Đoàn từ khi còn là học sinh, sinh viên và trải qua các chức vụ: Phó bí thư Đoàn Trường PTTH chuyên ban Võ Minh Đức, tỉnh Bình Dương; Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM; Phó trưởng ban, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hoá (nay là Ban Tuyên giáo) Tỉnh đoàn Bình Dương; Phó bí thư Tỉnh đoàn, đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương; Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Bình Dương; Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn; Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; Ủy viên Ban thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết sinh ngày 22.10.1988, trình độ tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Anh Triết đã có quá trình công tác Đoàn từ khi là sinh viên và trải qua các cương vị: Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh; chuyên viên Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; Phó giám đốc, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; Phó bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Bình Định; Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Anh Ngô Văn Cương giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn

Tại hội nghị, BCH T.Ư Đoàn đã tiến hành bầu bổ sung 10 người vào Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI.

Hội nghị cũng đã bầu 5 người vào Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI, gồm: anh Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; anh Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; anh Trần Văn Đông, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đoàn; anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang; anh Nguyễn Kim Quy, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hội nghị đã bầu bổ sung 2 người vào Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; bầu anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XI.

Hội nghị đã kiện toàn 2 người vào Hội đồng Đội T.Ư; bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT làm Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khóa VIII.

Vũ Thơ - thanhnien.vn


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN