Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Bình Thuận có tân Bí thư Tỉnh Đoàn

Ngày 15/10/2021, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Thuận khoá XII đã tổ chức hội nghị kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã bầu đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy bày tỏ sự cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quan tâm đào tạo, rèn luyện và thử thách trên cương vị công tác mới; cảm ơn các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn; sự hỗ trợ, đồng hành của các ban Trung ương Đoàn, cán bộ cơ quan Tỉnh Đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được các cấp lãnh đạo và tổ chức tín nhiệm, trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Tỉnh Đoàn xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao, đưa phong trào Đoàn, Hội ngày càng phát triển. Thời gian tới, tân Bí thư Tỉnh Đoàn sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm: 1- Tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; 2- Củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp và cơ quan Tỉnh Đoàn; 3- Phát huy vai trò của thanh niên Bình Thuận trong công cuộc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong tổ chức và hoạt động của Đoàn; 4- Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Bình Thuận; 5- Tạo môi trường giáo dục, rèn luyện toàn diện thanh thiếu nhi, đồng thời tiếp tục phát huy thanh niên tích cực tham gia thực hiện 3 trụ cột của kinh tế tỉnh nhà, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của tỉnh, xung kích tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tân Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận cũng mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận; sự chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm, dìu dắt từ các thế hệ lãnh đạo Tỉnh Đoàn, các thế hệ cán bộ Đoàn; sự đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, đổi mới sáng tạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, các cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên để cùng chung sức đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận phát triển.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1986, quê tỉnh Hải Dương. Đồng chí từng là cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Phó Bí thư Đoàn khối Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Ninh.

Từ năm 2012, đồng chí Nguyễn Quốc Huy công tác tại Trung ương Đoàn và trải qua các chức vụ, vị trí công tác: Phó trưởng Phòng, Trưởng Phòng Tổng hợp - Thi đua, Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Phó trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn. Tháng 2/2021, đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đoàn cử đi đào tạo thực tế tại Tỉnh đoàn Bình Thuận và chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận. Tháng 6/2021, đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phân công giữ trách nhiệm Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Bình Thuận.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Thuận đã bầu đồng chí Trương Minh Quang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Bình Thuận.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội nghị đã được tổ chức đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Bình Thuận có tân Bí thư Tỉnh Đoàn

Ngày 15/10/2021, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Thuận khoá XII đã tổ chức hội nghị kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã bầu đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quốc Huy bày tỏ sự cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quan tâm đào tạo, rèn luyện và thử thách trên cương vị công tác mới; cảm ơn các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn; sự hỗ trợ, đồng hành của các ban Trung ương Đoàn, cán bộ cơ quan Tỉnh Đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được các cấp lãnh đạo và tổ chức tín nhiệm, trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Tỉnh Đoàn xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao, đưa phong trào Đoàn, Hội ngày càng phát triển. Thời gian tới, tân Bí thư Tỉnh Đoàn sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm: 1- Tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; 2- Củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp và cơ quan Tỉnh Đoàn; 3- Phát huy vai trò của thanh niên Bình Thuận trong công cuộc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong tổ chức và hoạt động của Đoàn; 4- Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi Bình Thuận; 5- Tạo môi trường giáo dục, rèn luyện toàn diện thanh thiếu nhi, đồng thời tiếp tục phát huy thanh niên tích cực tham gia thực hiện 3 trụ cột của kinh tế tỉnh nhà, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của tỉnh, xung kích tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tân Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận cũng mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận; sự chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm, dìu dắt từ các thế hệ lãnh đạo Tỉnh Đoàn, các thế hệ cán bộ Đoàn; sự đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, đổi mới sáng tạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, các cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên để cùng chung sức đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận phát triển.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1986, quê tỉnh Hải Dương. Đồng chí từng là cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Phó Bí thư Đoàn khối Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Ninh.

Từ năm 2012, đồng chí Nguyễn Quốc Huy công tác tại Trung ương Đoàn và trải qua các chức vụ, vị trí công tác: Phó trưởng Phòng, Trưởng Phòng Tổng hợp - Thi đua, Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Phó trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn. Tháng 2/2021, đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đoàn cử đi đào tạo thực tế tại Tỉnh đoàn Bình Thuận và chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận. Tháng 6/2021, đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phân công giữ trách nhiệm Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Bình Thuận.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Thuận đã bầu đồng chí Trương Minh Quang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Bình Thuận.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội nghị đã được tổ chức đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.

 


Các tin khác